\ /g/res/37331311 - /g/pasta 2.4
From OP, 5 Years ago, written in Plain Text.
This paste will in 1 Second.
Embed
 1. <?xml version="1.0"?>
 2. <MsInfo>
 3. <Metadata>
 4. <Version>8.0</Version>
 5. <CreationUTC>10/13/13 23:19:34</CreationUTC>
 6. </Metadata>
 7. <Category name="Systemöversikt">
 8. <Data>
 9. <Objekt><![CDATA[Operativsystemets namn]]></Objekt>
 10. <Värde><![CDATA[Microsoft Windows 7 Ultimate]]></Värde>
 11. </Data>
 12. <Data>
 13. <Objekt><![CDATA[Version]]></Objekt>
 14. <Värde><![CDATA[6.1.7601 Service Pack 1 build 7601]]></Värde>
 15. </Data>
 16. <Data>
 17. <Objekt><![CDATA[Ytterligare beskrivning av operativsystemet]]></Objekt>
 18. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 19. </Data>
 20. <Data>
 21. <Objekt><![CDATA[Operativsystemets tillverkare]]></Objekt>
 22. <Värde><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Värde>
 23. </Data>
 24. <Data>
 25. <Objekt><![CDATA[Datornamn]]></Objekt>
 26. <Värde><![CDATA[ASROCK]]></Värde>
 27. </Data>
 28. <Data>
 29. <Objekt><![CDATA[Datortillverkare]]></Objekt>
 30. <Värde><![CDATA[To Be Filled By O.E.M.]]></Värde>
 31. </Data>
 32. <Data>
 33. <Objekt><![CDATA[Datormodell]]></Objekt>
 34. <Värde><![CDATA[To Be Filled By O.E.M.]]></Värde>
 35. </Data>
 36. <Data>
 37. <Objekt><![CDATA[Datortyp]]></Objekt>
 38. <Värde><![CDATA[x64-based PC]]></Värde>
 39. </Data>
 40. <Data>
 41. <Objekt><![CDATA[Processor]]></Objekt>
 42. <Värde><![CDATA[Intel(R) Core(TM) i7 CPU         960  @ 3.20GHz, 3201 Mhz, 4 kärnor, 8 logiska processorer]]></Värde>
 43. </Data>
 44. <Data>
 45. <Objekt><![CDATA[BIOS-version och -datum]]></Objekt>
 46. <Värde><![CDATA[American Megatrends Inc. P2.90, 2011-04-25]]></Värde>
 47. </Data>
 48. <Data>
 49. <Objekt><![CDATA[SMBIOS-version]]></Objekt>
 50. <Värde><![CDATA[2.5]]></Värde>
 51. </Data>
 52. <Data>
 53. <Objekt><![CDATA[Windows-katalog]]></Objekt>
 54. <Värde><![CDATA[C:\Windows]]></Värde>
 55. </Data>
 56. <Data>
 57. <Objekt><![CDATA[Systemkatalog]]></Objekt>
 58. <Värde><![CDATA[C:\Windows\system32]]></Värde>
 59. </Data>
 60. <Data>
 61. <Objekt><![CDATA[Startenhet]]></Objekt>
 62. <Värde><![CDATA[\Device\HarddiskVolume3]]></Värde>
 63. </Data>
 64. <Data>
 65. <Objekt><![CDATA[Nationella inställningar]]></Objekt>
 66. <Värde><![CDATA[Sverige]]></Värde>
 67. </Data>
 68. <Data>
 69. <Objekt><![CDATA[HAL (Hardware Abstraction Layer)]]></Objekt>
 70. <Värde><![CDATA[Version = "6.1.7601.17514"]]></Värde>
 71. </Data>
 72. <Data>
 73. <Objekt><![CDATA[Användarnamn]]></Objekt>
 74. <Värde><![CDATA[ASRock\Fadi]]></Värde>
 75. </Data>
 76. <Data>
 77. <Objekt><![CDATA[Tidszon]]></Objekt>
 78. <Värde><![CDATA[Västeuropa, sommartid]]></Värde>
 79. </Data>
 80. <Data>
 81. <Objekt><![CDATA[Installerat fysiskt minne (RAM)]]></Objekt>
 82. <Värde><![CDATA[16.0 GB]]></Värde>
 83. </Data>
 84. <Data>
 85. <Objekt><![CDATA[Sammanlagt fysiskt minne]]></Objekt>
 86. <Värde><![CDATA[16.0 GB]]></Värde>
 87. </Data>
 88. <Data>
 89. <Objekt><![CDATA[Tillgängligt fysiskt minne]]></Objekt>
 90. <Värde><![CDATA[10.9 GB]]></Värde>
 91. </Data>
 92. <Data>
 93. <Objekt><![CDATA[Sammanlagt virtuellt minne]]></Objekt>
 94. <Värde><![CDATA[32.0 GB]]></Värde>
 95. </Data>
 96. <Data>
 97. <Objekt><![CDATA[Tillgängligt virtuellt minne]]></Objekt>
 98. <Värde><![CDATA[25.7 GB]]></Värde>
 99. </Data>
 100. <Data>
 101. <Objekt><![CDATA[Växlingsfilsutrymme]]></Objekt>
 102. <Värde><![CDATA[16.0 GB]]></Värde>
 103. </Data>
 104. <Data>
 105. <Objekt><![CDATA[Växlingsfil]]></Objekt>
 106. <Värde><![CDATA[C:\pagefile.sys]]></Värde>
 107. </Data>
 108. <Category name="Maskinvaruresurser">
 109. <Category name="Konflikter/delning">
 110. <Data>
 111. <Resurs><![CDATA[I/O-port 0x00000000-0x0000000F]]></Resurs>
 112. <Enhet><![CDATA[Direct memory access controller]]></Enhet>
 113. </Data>
 114. <Data>
 115. <Resurs><![CDATA[I/O-port 0x00000000-0x0000000F]]></Resurs>
 116. <Enhet><![CDATA[PCI bus]]></Enhet>
 117. </Data>
 118. <Data>
 119. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 120. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 121. </Data>
 122. <Data>
 123. <Resurs><![CDATA[I/O-port 0x000003C0-0x000003DF]]></Resurs>
 124. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 125. </Data>
 126. <Data>
 127. <Resurs><![CDATA[I/O-port 0x000003C0-0x000003DF]]></Resurs>
 128. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 129. </Data>
 130. <Data>
 131. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 132. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 133. </Data>
 134. <Data>
 135. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xF4000000-0xF5FFFFFF]]></Resurs>
 136. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 137. </Data>
 138. <Data>
 139. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xF4000000-0xF5FFFFFF]]></Resurs>
 140. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 141. </Data>
 142. <Data>
 143. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 144. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 145. </Data>
 146. <Data>
 147. <Resurs><![CDATA[IRQ 23]]></Resurs>
 148. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A]]></Enhet>
 149. </Data>
 150. <Data>
 151. <Resurs><![CDATA[IRQ 23]]></Resurs>
 152. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34]]></Enhet>
 153. </Data>
 154. <Data>
 155. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 156. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 157. </Data>
 158. <Data>
 159. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xC8000000-0xCFFFFFFF]]></Resurs>
 160. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 161. </Data>
 162. <Data>
 163. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xC8000000-0xCFFFFFFF]]></Resurs>
 164. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 165. </Data>
 166. <Data>
 167. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 168. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 169. </Data>
 170. <Data>
 171. <Resurs><![CDATA[I/O-port 0x0000B000-0x0000BFFF]]></Resurs>
 172. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 2 - 3A42]]></Enhet>
 173. </Data>
 174. <Data>
 175. <Resurs><![CDATA[I/O-port 0x0000B000-0x0000BFFF]]></Resurs>
 176. <Enhet><![CDATA[VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller]]></Enhet>
 177. </Data>
 178. <Data>
 179. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 180. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 181. </Data>
 182. <Data>
 183. <Resurs><![CDATA[IRQ 16]]></Resurs>
 184. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 185. </Data>
 186. <Data>
 187. <Resurs><![CDATA[IRQ 16]]></Resurs>
 188. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37]]></Enhet>
 189. </Data>
 190. <Data>
 191. <Resurs><![CDATA[IRQ 16]]></Resurs>
 192. <Enhet><![CDATA[JMicron JMB36X Controller]]></Enhet>
 193. </Data>
 194. <Data>
 195. <Resurs><![CDATA[IRQ 16]]></Resurs>
 196. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 197. </Data>
 198. <Data>
 199. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 200. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 201. </Data>
 202. <Data>
 203. <Resurs><![CDATA[IRQ 17]]></Resurs>
 204. <Enhet><![CDATA[High Definition Audio-styrenhet]]></Enhet>
 205. </Data>
 206. <Data>
 207. <Resurs><![CDATA[IRQ 17]]></Resurs>
 208. <Enhet><![CDATA[High Definition Audio-styrenhet]]></Enhet>
 209. </Data>
 210. <Data>
 211. <Resurs><![CDATA[IRQ 17]]></Resurs>
 212. <Enhet><![CDATA[Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet]]></Enhet>
 213. </Data>
 214. <Data>
 215. <Resurs><![CDATA[IRQ 17]]></Resurs>
 216. <Enhet><![CDATA[VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller]]></Enhet>
 217. </Data>
 218. <Data>
 219. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 220. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 221. </Data>
 222. <Data>
 223. <Resurs><![CDATA[IRQ 18]]></Resurs>
 224. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36]]></Enhet>
 225. </Data>
 226. <Data>
 227. <Resurs><![CDATA[IRQ 18]]></Resurs>
 228. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C]]></Enhet>
 229. </Data>
 230. <Data>
 231. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 232. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 233. </Data>
 234. <Data>
 235. <Resurs><![CDATA[IRQ 19]]></Resurs>
 236. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20]]></Enhet>
 237. </Data>
 238. <Data>
 239. <Resurs><![CDATA[IRQ 19]]></Resurs>
 240. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39]]></Enhet>
 241. </Data>
 242. <Data>
 243. <Resurs><![CDATA[IRQ 19]]></Resurs>
 244. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26]]></Enhet>
 245. </Data>
 246. <Data>
 247. <Resurs><![CDATA[IRQ 19]]></Resurs>
 248. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35]]></Enhet>
 249. </Data>
 250. <Data>
 251. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 252. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 253. </Data>
 254. <Data>
 255. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xA0000-0xBFFFF]]></Resurs>
 256. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 257. </Data>
 258. <Data>
 259. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xA0000-0xBFFFF]]></Resurs>
 260. <Enhet><![CDATA[PCI bus]]></Enhet>
 261. </Data>
 262. <Data>
 263. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xA0000-0xBFFFF]]></Resurs>
 264. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 265. </Data>
 266. <Data>
 267. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 268. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 269. </Data>
 270. <Data>
 271. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xF8000000-0xFBEFFFFF]]></Resurs>
 272. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E]]></Enhet>
 273. </Data>
 274. <Data>
 275. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xF8000000-0xFBEFFFFF]]></Resurs>
 276. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 277. </Data>
 278. <Data>
 279. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 280. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 281. </Data>
 282. <Data>
 283. <Resurs><![CDATA[I/O-port 0x000003B0-0x000003BB]]></Resurs>
 284. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 285. </Data>
 286. <Data>
 287. <Resurs><![CDATA[I/O-port 0x000003B0-0x000003BB]]></Resurs>
 288. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 289. </Data>
 290. <Data>
 291. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 292. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 293. </Data>
 294. <Data>
 295. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xD4000000-0xDFFFFFFF]]></Resurs>
 296. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E]]></Enhet>
 297. </Data>
 298. <Data>
 299. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xD4000000-0xDFFFFFFF]]></Resurs>
 300. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 301. </Data>
 302. <Data>
 303. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 304. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 305. </Data>
 306. <Data>
 307. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xFEC8A000-0xFEC8AFFF]]></Resurs>
 308. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 309. </Data>
 310. <Data>
 311. <Resurs><![CDATA[Minnesadress 0xFEC8A000-0xFEC8AFFF]]></Resurs>
 312. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 313. </Data>
 314. <Data>
 315. <Resurs><![CDATA[]]></Resurs>
 316. <Enhet><![CDATA[]]></Enhet>
 317. </Data>
 318. </Category>
 319. <Category name="DMA">
 320. <Data>
 321. <Resurs><![CDATA[Channel 4]]></Resurs>
 322. <Enhet><![CDATA[Direct memory access controller]]></Enhet>
 323. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 324. </Data>
 325. </Category>
 326. <Category name="Användarkonfigurerad maskinvara">
 327. <Data>
 328. <Enhet></Enhet>
 329. <PNP-enhets-ID></PNP-enhets-ID>
 330. </Data>
 331. </Category>
 332. <Category name="I/O">
 333. <Data>
 334. <Resurs><![CDATA[0x00008000-0x0000801F]]></Resurs>
 335. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36]]></Enhet>
 336. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 337. </Data>
 338. <Data>
 339. <Resurs><![CDATA[0x0000B000-0x0000BFFF]]></Resurs>
 340. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 2 - 3A42]]></Enhet>
 341. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 342. </Data>
 343. <Data>
 344. <Resurs><![CDATA[0x0000B000-0x0000BFFF]]></Resurs>
 345. <Enhet><![CDATA[VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller]]></Enhet>
 346. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 347. </Data>
 348. <Data>
 349. <Resurs><![CDATA[0x00000040-0x00000043]]></Resurs>
 350. <Enhet><![CDATA[System timer]]></Enhet>
 351. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 352. </Data>
 353. <Data>
 354. <Resurs><![CDATA[0x00000000-0x0000000F]]></Resurs>
 355. <Enhet><![CDATA[Direct memory access controller]]></Enhet>
 356. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 357. </Data>
 358. <Data>
 359. <Resurs><![CDATA[0x00000000-0x0000000F]]></Resurs>
 360. <Enhet><![CDATA[PCI bus]]></Enhet>
 361. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 362. </Data>
 363. <Data>
 364. <Resurs><![CDATA[0x00000081-0x00000083]]></Resurs>
 365. <Enhet><![CDATA[Direct memory access controller]]></Enhet>
 366. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 367. </Data>
 368. <Data>
 369. <Resurs><![CDATA[0x00000087-0x00000087]]></Resurs>
 370. <Enhet><![CDATA[Direct memory access controller]]></Enhet>
 371. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 372. </Data>
 373. <Data>
 374. <Resurs><![CDATA[0x00000089-0x0000008B]]></Resurs>
 375. <Enhet><![CDATA[Direct memory access controller]]></Enhet>
 376. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 377. </Data>
 378. <Data>
 379. <Resurs><![CDATA[0x0000008F-0x0000008F]]></Resurs>
 380. <Enhet><![CDATA[Direct memory access controller]]></Enhet>
 381. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 382. </Data>
 383. <Data>
 384. <Resurs><![CDATA[0x000000C0-0x000000DF]]></Resurs>
 385. <Enhet><![CDATA[Direct memory access controller]]></Enhet>
 386. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 387. </Data>
 388. <Data>
 389. <Resurs><![CDATA[0x0000DC00-0x0000DC7F]]></Resurs>
 390. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 391. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 392. </Data>
 393. <Data>
 394. <Resurs><![CDATA[0x000003B0-0x000003BB]]></Resurs>
 395. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 396. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 397. </Data>
 398. <Data>
 399. <Resurs><![CDATA[0x000003B0-0x000003BB]]></Resurs>
 400. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 401. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 402. </Data>
 403. <Data>
 404. <Resurs><![CDATA[0x000003C0-0x000003DF]]></Resurs>
 405. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 406. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 407. </Data>
 408. <Data>
 409. <Resurs><![CDATA[0x000003C0-0x000003DF]]></Resurs>
 410. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 411. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 412. </Data>
 413. <Data>
 414. <Resurs><![CDATA[0x00007400-0x0000741F]]></Resurs>
 415. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37]]></Enhet>
 416. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 417. </Data>
 418. <Data>
 419. <Resurs><![CDATA[0x0000A000-0x0000AFFF]]></Resurs>
 420. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A]]></Enhet>
 421. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 422. </Data>
 423. <Data>
 424. <Resurs><![CDATA[0x000003F8-0x000003FF]]></Resurs>
 425. <Enhet><![CDATA[Communications Port (COM1)]]></Enhet>
 426. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 427. </Data>
 428. <Data>
 429. <Resurs><![CDATA[0x00000061-0x00000061]]></Resurs>
 430. <Enhet><![CDATA[System speaker]]></Enhet>
 431. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 432. </Data>
 433. <Data>
 434. <Resurs><![CDATA[0x00007480-0x0000749F]]></Resurs>
 435. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A38]]></Enhet>
 436. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 437. </Data>
 438. <Data>
 439. <Resurs><![CDATA[0x00000D00-0x0000FFFF]]></Resurs>
 440. <Enhet><![CDATA[PCI bus]]></Enhet>
 441. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 442. </Data>
 443. <Data>
 444. <Resurs><![CDATA[0x00000070-0x00000071]]></Resurs>
 445. <Enhet><![CDATA[System CMOS/real time clock]]></Enhet>
 446. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 447. </Data>
 448. <Data>
 449. <Resurs><![CDATA[0x00008C00-0x00008C07]]></Resurs>
 450. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20]]></Enhet>
 451. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 452. </Data>
 453. <Data>
 454. <Resurs><![CDATA[0x00008880-0x00008883]]></Resurs>
 455. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20]]></Enhet>
 456. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 457. </Data>
 458. <Data>
 459. <Resurs><![CDATA[0x00008800-0x00008807]]></Resurs>
 460. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20]]></Enhet>
 461. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 462. </Data>
 463. <Data>
 464. <Resurs><![CDATA[0x00008480-0x00008483]]></Resurs>
 465. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20]]></Enhet>
 466. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 467. </Data>
 468. <Data>
 469. <Resurs><![CDATA[0x00008400-0x0000840F]]></Resurs>
 470. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20]]></Enhet>
 471. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 472. </Data>
 473. <Data>
 474. <Resurs><![CDATA[0x00008080-0x0000808F]]></Resurs>
 475. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20]]></Enhet>
 476. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 477. </Data>
 478. <Data>
 479. <Resurs><![CDATA[0x00007800-0x0000781F]]></Resurs>
 480. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39]]></Enhet>
 481. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 482. </Data>
 483. <Data>
 484. <Resurs><![CDATA[0x00000060-0x00000060]]></Resurs>
 485. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 486. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 487. </Data>
 488. <Data>
 489. <Resurs><![CDATA[0x00000064-0x00000064]]></Resurs>
 490. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 491. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 492. </Data>
 493. <Data>
 494. <Resurs><![CDATA[0x00000010-0x0000001F]]></Resurs>
 495. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 496. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 497. </Data>
 498. <Data>
 499. <Resurs><![CDATA[0x00000022-0x0000003F]]></Resurs>
 500. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 501. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 502. </Data>
 503. <Data>
 504. <Resurs><![CDATA[0x00000044-0x0000005F]]></Resurs>
 505. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 506. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 507. </Data>
 508. <Data>
 509. <Resurs><![CDATA[0x00000062-0x00000063]]></Resurs>
 510. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 511. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 512. </Data>
 513. <Data>
 514. <Resurs><![CDATA[0x00000065-0x0000006F]]></Resurs>
 515. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 516. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 517. </Data>
 518. <Data>
 519. <Resurs><![CDATA[0x00000072-0x0000007F]]></Resurs>
 520. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 521. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 522. </Data>
 523. <Data>
 524. <Resurs><![CDATA[0x00000080-0x00000080]]></Resurs>
 525. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 526. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 527. </Data>
 528. <Data>
 529. <Resurs><![CDATA[0x00000084-0x00000086]]></Resurs>
 530. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 531. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 532. </Data>
 533. <Data>
 534. <Resurs><![CDATA[0x00000088-0x00000088]]></Resurs>
 535. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 536. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 537. </Data>
 538. <Data>
 539. <Resurs><![CDATA[0x0000008C-0x0000008E]]></Resurs>
 540. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 541. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 542. </Data>
 543. <Data>
 544. <Resurs><![CDATA[0x00000090-0x0000009F]]></Resurs>
 545. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 546. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 547. </Data>
 548. <Data>
 549. <Resurs><![CDATA[0x000000A2-0x000000BF]]></Resurs>
 550. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 551. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 552. </Data>
 553. <Data>
 554. <Resurs><![CDATA[0x000000E0-0x000000EF]]></Resurs>
 555. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 556. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 557. </Data>
 558. <Data>
 559. <Resurs><![CDATA[0x000004D0-0x000004D1]]></Resurs>
 560. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 561. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 562. </Data>
 563. <Data>
 564. <Resurs><![CDATA[0x00000800-0x0000087F]]></Resurs>
 565. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 566. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 567. </Data>
 568. <Data>
 569. <Resurs><![CDATA[0x00000500-0x0000057F]]></Resurs>
 570. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 571. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 572. </Data>
 573. <Data>
 574. <Resurs><![CDATA[0x0000A800-0x0000A8FF]]></Resurs>
 575. <Enhet><![CDATA[Realtek PCIe GBE Family Controller]]></Enhet>
 576. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 577. </Data>
 578. <Data>
 579. <Resurs><![CDATA[0x0000D000-0x0000DFFF]]></Resurs>
 580. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 581. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 582. </Data>
 583. <Data>
 584. <Resurs><![CDATA[0x00009C00-0x00009C07]]></Resurs>
 585. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26]]></Enhet>
 586. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 587. </Data>
 588. <Data>
 589. <Resurs><![CDATA[0x00009880-0x00009883]]></Resurs>
 590. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26]]></Enhet>
 591. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 592. </Data>
 593. <Data>
 594. <Resurs><![CDATA[0x00009800-0x00009807]]></Resurs>
 595. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26]]></Enhet>
 596. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 597. </Data>
 598. <Data>
 599. <Resurs><![CDATA[0x00009480-0x00009483]]></Resurs>
 600. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26]]></Enhet>
 601. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 602. </Data>
 603. <Data>
 604. <Resurs><![CDATA[0x00009400-0x0000940F]]></Resurs>
 605. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26]]></Enhet>
 606. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 607. </Data>
 608. <Data>
 609. <Resurs><![CDATA[0x00009080-0x0000908F]]></Resurs>
 610. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26]]></Enhet>
 611. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 612. </Data>
 613. <Data>
 614. <Resurs><![CDATA[0x00000A00-0x00000A0F]]></Resurs>
 615. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 616. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 617. </Data>
 618. <Data>
 619. <Resurs><![CDATA[0x00000A10-0x00000A1F]]></Resurs>
 620. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 621. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 622. </Data>
 623. <Data>
 624. <Resurs><![CDATA[0x00000A20-0x00000A2F]]></Resurs>
 625. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 626. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 627. </Data>
 628. <Data>
 629. <Resurs><![CDATA[0x00000A30-0x00000A3F]]></Resurs>
 630. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 631. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 632. </Data>
 633. <Data>
 634. <Resurs><![CDATA[0x0000BC00-0x0000BC07]]></Resurs>
 635. <Enhet><![CDATA[Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet]]></Enhet>
 636. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 637. </Data>
 638. <Data>
 639. <Resurs><![CDATA[0x0000B880-0x0000B883]]></Resurs>
 640. <Enhet><![CDATA[Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet]]></Enhet>
 641. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 642. </Data>
 643. <Data>
 644. <Resurs><![CDATA[0x0000B800-0x0000B807]]></Resurs>
 645. <Enhet><![CDATA[Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet]]></Enhet>
 646. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 647. </Data>
 648. <Data>
 649. <Resurs><![CDATA[0x0000B480-0x0000B483]]></Resurs>
 650. <Enhet><![CDATA[Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet]]></Enhet>
 651. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 652. </Data>
 653. <Data>
 654. <Resurs><![CDATA[0x0000B400-0x0000B40F]]></Resurs>
 655. <Enhet><![CDATA[Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet]]></Enhet>
 656. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 657. </Data>
 658. <Data>
 659. <Resurs><![CDATA[0x000000F0-0x000000FF]]></Resurs>
 660. <Enhet><![CDATA[Numeric data processor]]></Enhet>
 661. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 662. </Data>
 663. <Data>
 664. <Resurs><![CDATA[0x0000E000-0x0000EFFF]]></Resurs>
 665. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E]]></Enhet>
 666. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 667. </Data>
 668. <Data>
 669. <Resurs><![CDATA[0x00000400-0x0000041F]]></Resurs>
 670. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller - 3A30]]></Enhet>
 671. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 672. </Data>
 673. <Data>
 674. <Resurs><![CDATA[0x00007880-0x0000789F]]></Resurs>
 675. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34]]></Enhet>
 676. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 677. </Data>
 678. <Data>
 679. <Resurs><![CDATA[0x0000CC00-0x0000CC07]]></Resurs>
 680. <Enhet><![CDATA[JMicron JMB36X Controller]]></Enhet>
 681. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 682. </Data>
 683. <Data>
 684. <Resurs><![CDATA[0x0000C880-0x0000C883]]></Resurs>
 685. <Enhet><![CDATA[JMicron JMB36X Controller]]></Enhet>
 686. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 687. </Data>
 688. <Data>
 689. <Resurs><![CDATA[0x0000C800-0x0000C807]]></Resurs>
 690. <Enhet><![CDATA[JMicron JMB36X Controller]]></Enhet>
 691. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 692. </Data>
 693. <Data>
 694. <Resurs><![CDATA[0x0000C480-0x0000C483]]></Resurs>
 695. <Enhet><![CDATA[JMicron JMB36X Controller]]></Enhet>
 696. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 697. </Data>
 698. <Data>
 699. <Resurs><![CDATA[0x0000C400-0x0000C40F]]></Resurs>
 700. <Enhet><![CDATA[JMicron JMB36X Controller]]></Enhet>
 701. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 702. </Data>
 703. <Data>
 704. <Resurs><![CDATA[0x00007C00-0x00007C1F]]></Resurs>
 705. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35]]></Enhet>
 706. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 707. </Data>
 708. <Data>
 709. <Resurs><![CDATA[0x0000C000-0x0000CFFF]]></Resurs>
 710. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40]]></Enhet>
 711. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 712. </Data>
 713. <Data>
 714. <Resurs><![CDATA[0x00000020-0x00000021]]></Resurs>
 715. <Enhet><![CDATA[Programmable interrupt controller]]></Enhet>
 716. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 717. </Data>
 718. <Data>
 719. <Resurs><![CDATA[0x000000A0-0x000000A1]]></Resurs>
 720. <Enhet><![CDATA[Programmable interrupt controller]]></Enhet>
 721. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 722. </Data>
 723. <Data>
 724. <Resurs><![CDATA[0x0000EF80-0x0000EFFF]]></Resurs>
 725. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 726. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 727. </Data>
 728. </Category>
 729. <Category name="IRQ">
 730. <Data>
 731. <Resurs><![CDATA[IRQ 18]]></Resurs>
 732. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36]]></Enhet>
 733. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 734. </Data>
 735. <Data>
 736. <Resurs><![CDATA[IRQ 18]]></Resurs>
 737. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C]]></Enhet>
 738. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 739. </Data>
 740. <Data>
 741. <Resurs><![CDATA[IRQ 4294967291]]></Resurs>
 742. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 2 - 3A42]]></Enhet>
 743. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 744. </Data>
 745. <Data>
 746. <Resurs><![CDATA[IRQ 0]]></Resurs>
 747. <Enhet><![CDATA[System timer]]></Enhet>
 748. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 749. </Data>
 750. <Data>
 751. <Resurs><![CDATA[IRQ 16]]></Resurs>
 752. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 753. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 754. </Data>
 755. <Data>
 756. <Resurs><![CDATA[IRQ 16]]></Resurs>
 757. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37]]></Enhet>
 758. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 759. </Data>
 760. <Data>
 761. <Resurs><![CDATA[IRQ 16]]></Resurs>
 762. <Enhet><![CDATA[JMicron JMB36X Controller]]></Enhet>
 763. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 764. </Data>
 765. <Data>
 766. <Resurs><![CDATA[IRQ 16]]></Resurs>
 767. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 768. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 769. </Data>
 770. <Data>
 771. <Resurs><![CDATA[IRQ 4294967290]]></Resurs>
 772. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A]]></Enhet>
 773. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 774. </Data>
 775. <Data>
 776. <Resurs><![CDATA[IRQ 4]]></Resurs>
 777. <Enhet><![CDATA[Communications Port (COM1)]]></Enhet>
 778. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 779. </Data>
 780. <Data>
 781. <Resurs><![CDATA[IRQ 17]]></Resurs>
 782. <Enhet><![CDATA[High Definition Audio-styrenhet]]></Enhet>
 783. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 784. </Data>
 785. <Data>
 786. <Resurs><![CDATA[IRQ 17]]></Resurs>
 787. <Enhet><![CDATA[High Definition Audio-styrenhet]]></Enhet>
 788. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 789. </Data>
 790. <Data>
 791. <Resurs><![CDATA[IRQ 17]]></Resurs>
 792. <Enhet><![CDATA[Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet]]></Enhet>
 793. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 794. </Data>
 795. <Data>
 796. <Resurs><![CDATA[IRQ 17]]></Resurs>
 797. <Enhet><![CDATA[VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller]]></Enhet>
 798. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 799. </Data>
 800. <Data>
 801. <Resurs><![CDATA[IRQ 21]]></Resurs>
 802. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A38]]></Enhet>
 803. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 804. </Data>
 805. <Data>
 806. <Resurs><![CDATA[IRQ 8]]></Resurs>
 807. <Enhet><![CDATA[System CMOS/real time clock]]></Enhet>
 808. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 809. </Data>
 810. <Data>
 811. <Resurs><![CDATA[IRQ 4294967289]]></Resurs>
 812. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 - 3408]]></Enhet>
 813. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 814. </Data>
 815. <Data>
 816. <Resurs><![CDATA[IRQ 19]]></Resurs>
 817. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20]]></Enhet>
 818. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 819. </Data>
 820. <Data>
 821. <Resurs><![CDATA[IRQ 19]]></Resurs>
 822. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39]]></Enhet>
 823. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 824. </Data>
 825. <Data>
 826. <Resurs><![CDATA[IRQ 19]]></Resurs>
 827. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26]]></Enhet>
 828. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 829. </Data>
 830. <Data>
 831. <Resurs><![CDATA[IRQ 19]]></Resurs>
 832. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35]]></Enhet>
 833. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 834. </Data>
 835. <Data>
 836. <Resurs><![CDATA[IRQ 4294967288]]></Resurs>
 837. <Enhet><![CDATA[Realtek PCIe GBE Family Controller]]></Enhet>
 838. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 839. </Data>
 840. <Data>
 841. <Resurs><![CDATA[IRQ 4294967294]]></Resurs>
 842. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 843. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 844. </Data>
 845. <Data>
 846. <Resurs><![CDATA[IRQ 23]]></Resurs>
 847. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A]]></Enhet>
 848. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 849. </Data>
 850. <Data>
 851. <Resurs><![CDATA[IRQ 23]]></Resurs>
 852. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34]]></Enhet>
 853. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 854. </Data>
 855. <Data>
 856. <Resurs><![CDATA[IRQ 13]]></Resurs>
 857. <Enhet><![CDATA[Numeric data processor]]></Enhet>
 858. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 859. </Data>
 860. <Data>
 861. <Resurs><![CDATA[IRQ 4294967293]]></Resurs>
 862. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E]]></Enhet>
 863. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 864. </Data>
 865. <Data>
 866. <Resurs><![CDATA[IRQ 15]]></Resurs>
 867. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller - 3A30]]></Enhet>
 868. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 869. </Data>
 870. <Data>
 871. <Resurs><![CDATA[IRQ 81]]></Resurs>
 872. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 873. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 874. </Data>
 875. <Data>
 876. <Resurs><![CDATA[IRQ 82]]></Resurs>
 877. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 878. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 879. </Data>
 880. <Data>
 881. <Resurs><![CDATA[IRQ 83]]></Resurs>
 882. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 883. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 884. </Data>
 885. <Data>
 886. <Resurs><![CDATA[IRQ 84]]></Resurs>
 887. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 888. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 889. </Data>
 890. <Data>
 891. <Resurs><![CDATA[IRQ 85]]></Resurs>
 892. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 893. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 894. </Data>
 895. <Data>
 896. <Resurs><![CDATA[IRQ 86]]></Resurs>
 897. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 898. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 899. </Data>
 900. <Data>
 901. <Resurs><![CDATA[IRQ 87]]></Resurs>
 902. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 903. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 904. </Data>
 905. <Data>
 906. <Resurs><![CDATA[IRQ 88]]></Resurs>
 907. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 908. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 909. </Data>
 910. <Data>
 911. <Resurs><![CDATA[IRQ 89]]></Resurs>
 912. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 913. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 914. </Data>
 915. <Data>
 916. <Resurs><![CDATA[IRQ 90]]></Resurs>
 917. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 918. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 919. </Data>
 920. <Data>
 921. <Resurs><![CDATA[IRQ 91]]></Resurs>
 922. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 923. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 924. </Data>
 925. <Data>
 926. <Resurs><![CDATA[IRQ 92]]></Resurs>
 927. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 928. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 929. </Data>
 930. <Data>
 931. <Resurs><![CDATA[IRQ 93]]></Resurs>
 932. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 933. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 934. </Data>
 935. <Data>
 936. <Resurs><![CDATA[IRQ 94]]></Resurs>
 937. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 938. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 939. </Data>
 940. <Data>
 941. <Resurs><![CDATA[IRQ 95]]></Resurs>
 942. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 943. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 944. </Data>
 945. <Data>
 946. <Resurs><![CDATA[IRQ 96]]></Resurs>
 947. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 948. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 949. </Data>
 950. <Data>
 951. <Resurs><![CDATA[IRQ 97]]></Resurs>
 952. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 953. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 954. </Data>
 955. <Data>
 956. <Resurs><![CDATA[IRQ 98]]></Resurs>
 957. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 958. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 959. </Data>
 960. <Data>
 961. <Resurs><![CDATA[IRQ 99]]></Resurs>
 962. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 963. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 964. </Data>
 965. <Data>
 966. <Resurs><![CDATA[IRQ 100]]></Resurs>
 967. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 968. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 969. </Data>
 970. <Data>
 971. <Resurs><![CDATA[IRQ 101]]></Resurs>
 972. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 973. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 974. </Data>
 975. <Data>
 976. <Resurs><![CDATA[IRQ 102]]></Resurs>
 977. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 978. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 979. </Data>
 980. <Data>
 981. <Resurs><![CDATA[IRQ 103]]></Resurs>
 982. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 983. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 984. </Data>
 985. <Data>
 986. <Resurs><![CDATA[IRQ 104]]></Resurs>
 987. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 988. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 989. </Data>
 990. <Data>
 991. <Resurs><![CDATA[IRQ 105]]></Resurs>
 992. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 993. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 994. </Data>
 995. <Data>
 996. <Resurs><![CDATA[IRQ 106]]></Resurs>
 997. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 998. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 999. </Data>
 1000. <Data>
 1001. <Resurs><![CDATA[IRQ 107]]></Resurs>
 1002. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1003. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1004. </Data>
 1005. <Data>
 1006. <Resurs><![CDATA[IRQ 108]]></Resurs>
 1007. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1008. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1009. </Data>
 1010. <Data>
 1011. <Resurs><![CDATA[IRQ 109]]></Resurs>
 1012. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1013. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1014. </Data>
 1015. <Data>
 1016. <Resurs><![CDATA[IRQ 110]]></Resurs>
 1017. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1018. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1019. </Data>
 1020. <Data>
 1021. <Resurs><![CDATA[IRQ 111]]></Resurs>
 1022. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1023. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1024. </Data>
 1025. <Data>
 1026. <Resurs><![CDATA[IRQ 112]]></Resurs>
 1027. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1028. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1029. </Data>
 1030. <Data>
 1031. <Resurs><![CDATA[IRQ 113]]></Resurs>
 1032. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1033. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1034. </Data>
 1035. <Data>
 1036. <Resurs><![CDATA[IRQ 114]]></Resurs>
 1037. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1038. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1039. </Data>
 1040. <Data>
 1041. <Resurs><![CDATA[IRQ 115]]></Resurs>
 1042. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1043. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1044. </Data>
 1045. <Data>
 1046. <Resurs><![CDATA[IRQ 116]]></Resurs>
 1047. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1048. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1049. </Data>
 1050. <Data>
 1051. <Resurs><![CDATA[IRQ 117]]></Resurs>
 1052. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1053. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1054. </Data>
 1055. <Data>
 1056. <Resurs><![CDATA[IRQ 118]]></Resurs>
 1057. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1058. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1059. </Data>
 1060. <Data>
 1061. <Resurs><![CDATA[IRQ 119]]></Resurs>
 1062. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1063. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1064. </Data>
 1065. <Data>
 1066. <Resurs><![CDATA[IRQ 120]]></Resurs>
 1067. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1068. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1069. </Data>
 1070. <Data>
 1071. <Resurs><![CDATA[IRQ 121]]></Resurs>
 1072. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1073. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1074. </Data>
 1075. <Data>
 1076. <Resurs><![CDATA[IRQ 122]]></Resurs>
 1077. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1078. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1079. </Data>
 1080. <Data>
 1081. <Resurs><![CDATA[IRQ 123]]></Resurs>
 1082. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1083. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1084. </Data>
 1085. <Data>
 1086. <Resurs><![CDATA[IRQ 124]]></Resurs>
 1087. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1088. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1089. </Data>
 1090. <Data>
 1091. <Resurs><![CDATA[IRQ 125]]></Resurs>
 1092. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1093. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1094. </Data>
 1095. <Data>
 1096. <Resurs><![CDATA[IRQ 126]]></Resurs>
 1097. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1098. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1099. </Data>
 1100. <Data>
 1101. <Resurs><![CDATA[IRQ 127]]></Resurs>
 1102. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1103. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1104. </Data>
 1105. <Data>
 1106. <Resurs><![CDATA[IRQ 128]]></Resurs>
 1107. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1108. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1109. </Data>
 1110. <Data>
 1111. <Resurs><![CDATA[IRQ 129]]></Resurs>
 1112. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1113. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1114. </Data>
 1115. <Data>
 1116. <Resurs><![CDATA[IRQ 130]]></Resurs>
 1117. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1118. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1119. </Data>
 1120. <Data>
 1121. <Resurs><![CDATA[IRQ 131]]></Resurs>
 1122. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1123. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1124. </Data>
 1125. <Data>
 1126. <Resurs><![CDATA[IRQ 132]]></Resurs>
 1127. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1128. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1129. </Data>
 1130. <Data>
 1131. <Resurs><![CDATA[IRQ 133]]></Resurs>
 1132. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1133. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1134. </Data>
 1135. <Data>
 1136. <Resurs><![CDATA[IRQ 134]]></Resurs>
 1137. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1138. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1139. </Data>
 1140. <Data>
 1141. <Resurs><![CDATA[IRQ 135]]></Resurs>
 1142. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1143. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1144. </Data>
 1145. <Data>
 1146. <Resurs><![CDATA[IRQ 136]]></Resurs>
 1147. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1148. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1149. </Data>
 1150. <Data>
 1151. <Resurs><![CDATA[IRQ 137]]></Resurs>
 1152. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1153. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1154. </Data>
 1155. <Data>
 1156. <Resurs><![CDATA[IRQ 138]]></Resurs>
 1157. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1158. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1159. </Data>
 1160. <Data>
 1161. <Resurs><![CDATA[IRQ 139]]></Resurs>
 1162. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1163. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1164. </Data>
 1165. <Data>
 1166. <Resurs><![CDATA[IRQ 140]]></Resurs>
 1167. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1168. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1169. </Data>
 1170. <Data>
 1171. <Resurs><![CDATA[IRQ 141]]></Resurs>
 1172. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1173. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1174. </Data>
 1175. <Data>
 1176. <Resurs><![CDATA[IRQ 142]]></Resurs>
 1177. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1178. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1179. </Data>
 1180. <Data>
 1181. <Resurs><![CDATA[IRQ 143]]></Resurs>
 1182. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1183. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1184. </Data>
 1185. <Data>
 1186. <Resurs><![CDATA[IRQ 144]]></Resurs>
 1187. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1188. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1189. </Data>
 1190. <Data>
 1191. <Resurs><![CDATA[IRQ 145]]></Resurs>
 1192. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1193. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1194. </Data>
 1195. <Data>
 1196. <Resurs><![CDATA[IRQ 146]]></Resurs>
 1197. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1198. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1199. </Data>
 1200. <Data>
 1201. <Resurs><![CDATA[IRQ 147]]></Resurs>
 1202. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1203. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1204. </Data>
 1205. <Data>
 1206. <Resurs><![CDATA[IRQ 148]]></Resurs>
 1207. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1208. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1209. </Data>
 1210. <Data>
 1211. <Resurs><![CDATA[IRQ 149]]></Resurs>
 1212. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1213. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1214. </Data>
 1215. <Data>
 1216. <Resurs><![CDATA[IRQ 150]]></Resurs>
 1217. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1218. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1219. </Data>
 1220. <Data>
 1221. <Resurs><![CDATA[IRQ 151]]></Resurs>
 1222. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1223. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1224. </Data>
 1225. <Data>
 1226. <Resurs><![CDATA[IRQ 152]]></Resurs>
 1227. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1228. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1229. </Data>
 1230. <Data>
 1231. <Resurs><![CDATA[IRQ 153]]></Resurs>
 1232. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1233. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1234. </Data>
 1235. <Data>
 1236. <Resurs><![CDATA[IRQ 154]]></Resurs>
 1237. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1238. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1239. </Data>
 1240. <Data>
 1241. <Resurs><![CDATA[IRQ 155]]></Resurs>
 1242. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1243. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1244. </Data>
 1245. <Data>
 1246. <Resurs><![CDATA[IRQ 156]]></Resurs>
 1247. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1248. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1249. </Data>
 1250. <Data>
 1251. <Resurs><![CDATA[IRQ 157]]></Resurs>
 1252. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1253. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1254. </Data>
 1255. <Data>
 1256. <Resurs><![CDATA[IRQ 158]]></Resurs>
 1257. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1258. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1259. </Data>
 1260. <Data>
 1261. <Resurs><![CDATA[IRQ 159]]></Resurs>
 1262. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1263. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1264. </Data>
 1265. <Data>
 1266. <Resurs><![CDATA[IRQ 160]]></Resurs>
 1267. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1268. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1269. </Data>
 1270. <Data>
 1271. <Resurs><![CDATA[IRQ 161]]></Resurs>
 1272. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1273. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1274. </Data>
 1275. <Data>
 1276. <Resurs><![CDATA[IRQ 162]]></Resurs>
 1277. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1278. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1279. </Data>
 1280. <Data>
 1281. <Resurs><![CDATA[IRQ 163]]></Resurs>
 1282. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1283. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1284. </Data>
 1285. <Data>
 1286. <Resurs><![CDATA[IRQ 164]]></Resurs>
 1287. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1288. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1289. </Data>
 1290. <Data>
 1291. <Resurs><![CDATA[IRQ 165]]></Resurs>
 1292. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1293. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1294. </Data>
 1295. <Data>
 1296. <Resurs><![CDATA[IRQ 166]]></Resurs>
 1297. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1298. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1299. </Data>
 1300. <Data>
 1301. <Resurs><![CDATA[IRQ 167]]></Resurs>
 1302. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1303. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1304. </Data>
 1305. <Data>
 1306. <Resurs><![CDATA[IRQ 168]]></Resurs>
 1307. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1308. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1309. </Data>
 1310. <Data>
 1311. <Resurs><![CDATA[IRQ 169]]></Resurs>
 1312. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1313. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1314. </Data>
 1315. <Data>
 1316. <Resurs><![CDATA[IRQ 170]]></Resurs>
 1317. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1318. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1319. </Data>
 1320. <Data>
 1321. <Resurs><![CDATA[IRQ 171]]></Resurs>
 1322. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1323. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1324. </Data>
 1325. <Data>
 1326. <Resurs><![CDATA[IRQ 172]]></Resurs>
 1327. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1328. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1329. </Data>
 1330. <Data>
 1331. <Resurs><![CDATA[IRQ 173]]></Resurs>
 1332. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1333. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1334. </Data>
 1335. <Data>
 1336. <Resurs><![CDATA[IRQ 174]]></Resurs>
 1337. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1338. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1339. </Data>
 1340. <Data>
 1341. <Resurs><![CDATA[IRQ 175]]></Resurs>
 1342. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1343. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1344. </Data>
 1345. <Data>
 1346. <Resurs><![CDATA[IRQ 176]]></Resurs>
 1347. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1348. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1349. </Data>
 1350. <Data>
 1351. <Resurs><![CDATA[IRQ 177]]></Resurs>
 1352. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1353. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1354. </Data>
 1355. <Data>
 1356. <Resurs><![CDATA[IRQ 178]]></Resurs>
 1357. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1358. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1359. </Data>
 1360. <Data>
 1361. <Resurs><![CDATA[IRQ 179]]></Resurs>
 1362. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1363. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1364. </Data>
 1365. <Data>
 1366. <Resurs><![CDATA[IRQ 180]]></Resurs>
 1367. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1368. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1369. </Data>
 1370. <Data>
 1371. <Resurs><![CDATA[IRQ 181]]></Resurs>
 1372. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1373. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1374. </Data>
 1375. <Data>
 1376. <Resurs><![CDATA[IRQ 182]]></Resurs>
 1377. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1378. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1379. </Data>
 1380. <Data>
 1381. <Resurs><![CDATA[IRQ 183]]></Resurs>
 1382. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1383. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1384. </Data>
 1385. <Data>
 1386. <Resurs><![CDATA[IRQ 184]]></Resurs>
 1387. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1388. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1389. </Data>
 1390. <Data>
 1391. <Resurs><![CDATA[IRQ 185]]></Resurs>
 1392. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1393. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1394. </Data>
 1395. <Data>
 1396. <Resurs><![CDATA[IRQ 186]]></Resurs>
 1397. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1398. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1399. </Data>
 1400. <Data>
 1401. <Resurs><![CDATA[IRQ 187]]></Resurs>
 1402. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1403. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1404. </Data>
 1405. <Data>
 1406. <Resurs><![CDATA[IRQ 188]]></Resurs>
 1407. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1408. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1409. </Data>
 1410. <Data>
 1411. <Resurs><![CDATA[IRQ 189]]></Resurs>
 1412. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1413. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1414. </Data>
 1415. <Data>
 1416. <Resurs><![CDATA[IRQ 190]]></Resurs>
 1417. <Enhet><![CDATA[Microsoft ACPI-Compliant System]]></Enhet>
 1418. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1419. </Data>
 1420. <Data>
 1421. <Resurs><![CDATA[IRQ 22]]></Resurs>
 1422. <Enhet><![CDATA[High Definition Audio-styrenhet]]></Enhet>
 1423. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1424. </Data>
 1425. <Data>
 1426. <Resurs><![CDATA[IRQ 4294967292]]></Resurs>
 1427. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40]]></Enhet>
 1428. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1429. </Data>
 1430. </Category>
 1431. <Category name="Minne">
 1432. <Data>
 1433. <Resurs><![CDATA[0xF3E00000-0xF3EFFFFF]]></Resurs>
 1434. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 2 - 3A42]]></Enhet>
 1435. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1436. </Data>
 1437. <Data>
 1438. <Resurs><![CDATA[0xF4000000-0xF5FFFFFF]]></Resurs>
 1439. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 1440. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1441. </Data>
 1442. <Data>
 1443. <Resurs><![CDATA[0xF4000000-0xF5FFFFFF]]></Resurs>
 1444. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 1445. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1446. </Data>
 1447. <Data>
 1448. <Resurs><![CDATA[0xC8000000-0xCFFFFFFF]]></Resurs>
 1449. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 1450. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1451. </Data>
 1452. <Data>
 1453. <Resurs><![CDATA[0xC8000000-0xCFFFFFFF]]></Resurs>
 1454. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 1455. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1456. </Data>
 1457. <Data>
 1458. <Resurs><![CDATA[0xD0000000-0xD3FFFFFF]]></Resurs>
 1459. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 1460. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1461. </Data>
 1462. <Data>
 1463. <Resurs><![CDATA[0xA0000-0xBFFFF]]></Resurs>
 1464. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 1465. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1466. </Data>
 1467. <Data>
 1468. <Resurs><![CDATA[0xA0000-0xBFFFF]]></Resurs>
 1469. <Enhet><![CDATA[PCI bus]]></Enhet>
 1470. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1471. </Data>
 1472. <Data>
 1473. <Resurs><![CDATA[0xA0000-0xBFFFF]]></Resurs>
 1474. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A]]></Enhet>
 1475. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1476. </Data>
 1477. <Data>
 1478. <Resurs><![CDATA[0xF3D00000-0xF3DFFFFF]]></Resurs>
 1479. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A]]></Enhet>
 1480. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1481. </Data>
 1482. <Data>
 1483. <Resurs><![CDATA[0xC7F00000-0xC7FFFFFF]]></Resurs>
 1484. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A]]></Enhet>
 1485. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1486. </Data>
 1487. <Data>
 1488. <Resurs><![CDATA[0xFBEFC000-0xFBEFFFFF]]></Resurs>
 1489. <Enhet><![CDATA[High Definition Audio-styrenhet]]></Enhet>
 1490. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1491. </Data>
 1492. <Data>
 1493. <Resurs><![CDATA[0xD0000-0xDFFFF]]></Resurs>
 1494. <Enhet><![CDATA[PCI bus]]></Enhet>
 1495. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1496. </Data>
 1497. <Data>
 1498. <Resurs><![CDATA[0xC4000000-0xDFFFFFFF]]></Resurs>
 1499. <Enhet><![CDATA[PCI bus]]></Enhet>
 1500. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1501. </Data>
 1502. <Data>
 1503. <Resurs><![CDATA[0xF0000000-0xFED8FFFF]]></Resurs>
 1504. <Enhet><![CDATA[PCI bus]]></Enhet>
 1505. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1506. </Data>
 1507. <Data>
 1508. <Resurs><![CDATA[0xF7FFC000-0xF7FFFFFF]]></Resurs>
 1509. <Enhet><![CDATA[High Definition Audio-styrenhet]]></Enhet>
 1510. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1511. </Data>
 1512. <Data>
 1513. <Resurs><![CDATA[0x0000-0x9FFFF]]></Resurs>
 1514. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1515. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1516. </Data>
 1517. <Data>
 1518. <Resurs><![CDATA[0xC0000-0xCFFFF]]></Resurs>
 1519. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1520. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1521. </Data>
 1522. <Data>
 1523. <Resurs><![CDATA[0xE0000-0xFFFFF]]></Resurs>
 1524. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1525. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1526. </Data>
 1527. <Data>
 1528. <Resurs><![CDATA[0x100000-0xC3FFFFFF]]></Resurs>
 1529. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1530. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1531. </Data>
 1532. <Data>
 1533. <Resurs><![CDATA[0xFED90000-0xFFFFFFFF]]></Resurs>
 1534. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1535. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1536. </Data>
 1537. <Data>
 1538. <Resurs><![CDATA[0xFBF00000-0xFBFFFFFF]]></Resurs>
 1539. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1540. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1541. </Data>
 1542. <Data>
 1543. <Resurs><![CDATA[0xFC000000-0xFCFFFFFF]]></Resurs>
 1544. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1545. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1546. </Data>
 1547. <Data>
 1548. <Resurs><![CDATA[0xFD000000-0xFDFFFFFF]]></Resurs>
 1549. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1550. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1551. </Data>
 1552. <Data>
 1553. <Resurs><![CDATA[0xFE000000-0xFEBFFFFF]]></Resurs>
 1554. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1555. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1556. </Data>
 1557. <Data>
 1558. <Resurs><![CDATA[0xFEC8A000-0xFEC8AFFF]]></Resurs>
 1559. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1560. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1561. </Data>
 1562. <Data>
 1563. <Resurs><![CDATA[0xFEC8A000-0xFEC8AFFF]]></Resurs>
 1564. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 1565. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1566. </Data>
 1567. <Data>
 1568. <Resurs><![CDATA[0xFED10000-0xFED10FFF]]></Resurs>
 1569. <Enhet><![CDATA[System board]]></Enhet>
 1570. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1571. </Data>
 1572. <Data>
 1573. <Resurs><![CDATA[0xFEC00000-0xFEC00FFF]]></Resurs>
 1574. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 1575. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1576. </Data>
 1577. <Data>
 1578. <Resurs><![CDATA[0xFEE00000-0xFEE00FFF]]></Resurs>
 1579. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 1580. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1581. </Data>
 1582. <Data>
 1583. <Resurs><![CDATA[0xFED1C000-0xFED1FFFF]]></Resurs>
 1584. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 1585. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1586. </Data>
 1587. <Data>
 1588. <Resurs><![CDATA[0xFED20000-0xFED3FFFF]]></Resurs>
 1589. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 1590. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1591. </Data>
 1592. <Data>
 1593. <Resurs><![CDATA[0xFED40000-0xFED8FFFF]]></Resurs>
 1594. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 1595. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1596. </Data>
 1597. <Data>
 1598. <Resurs><![CDATA[0xC7FFF000-0xC7FFFFFF]]></Resurs>
 1599. <Enhet><![CDATA[Realtek PCIe GBE Family Controller]]></Enhet>
 1600. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1601. </Data>
 1602. <Data>
 1603. <Resurs><![CDATA[0xC7FF8000-0xC7FFBFFF]]></Resurs>
 1604. <Enhet><![CDATA[Realtek PCIe GBE Family Controller]]></Enhet>
 1605. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1606. </Data>
 1607. <Data>
 1608. <Resurs><![CDATA[0xF3CFC000-0xF3CFC3FF]]></Resurs>
 1609. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A]]></Enhet>
 1610. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1611. </Data>
 1612. <Data>
 1613. <Resurs><![CDATA[0xE0000000-0xEFFFFFFF]]></Resurs>
 1614. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 1615. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1616. </Data>
 1617. <Data>
 1618. <Resurs><![CDATA[0xFFC00000-0xFFEFFFFF]]></Resurs>
 1619. <Enhet><![CDATA[Motherboard resources]]></Enhet>
 1620. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1621. </Data>
 1622. <Data>
 1623. <Resurs><![CDATA[0xF8000000-0xFBEFFFFF]]></Resurs>
 1624. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E]]></Enhet>
 1625. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1626. </Data>
 1627. <Data>
 1628. <Resurs><![CDATA[0xF8000000-0xFBEFFFFF]]></Resurs>
 1629. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 1630. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1631. </Data>
 1632. <Data>
 1633. <Resurs><![CDATA[0xD4000000-0xDFFFFFFF]]></Resurs>
 1634. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E]]></Enhet>
 1635. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1636. </Data>
 1637. <Data>
 1638. <Resurs><![CDATA[0xD4000000-0xDFFFFFFF]]></Resurs>
 1639. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 1640. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1641. </Data>
 1642. <Data>
 1643. <Resurs><![CDATA[0xF3CFE000-0xF3CFE0FF]]></Resurs>
 1644. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller - 3A30]]></Enhet>
 1645. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1646. </Data>
 1647. <Data>
 1648. <Resurs><![CDATA[0xF3CF6000-0xF3CF63FF]]></Resurs>
 1649. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C]]></Enhet>
 1650. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1651. </Data>
 1652. <Data>
 1653. <Resurs><![CDATA[0xF3EEF800-0xF3EEFFFF]]></Resurs>
 1654. <Enhet><![CDATA[VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller]]></Enhet>
 1655. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1656. </Data>
 1657. <Data>
 1658. <Resurs><![CDATA[0xF3CF8000-0xF3CFBFFF]]></Resurs>
 1659. <Enhet><![CDATA[High Definition Audio-styrenhet]]></Enhet>
 1660. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1661. </Data>
 1662. <Data>
 1663. <Resurs><![CDATA[0xF3FFE000-0xF3FFFFFF]]></Resurs>
 1664. <Enhet><![CDATA[JMicron JMB36X Controller]]></Enhet>
 1665. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1666. </Data>
 1667. <Data>
 1668. <Resurs><![CDATA[0xF3F00000-0xF3FFFFFF]]></Resurs>
 1669. <Enhet><![CDATA[Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40]]></Enhet>
 1670. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1671. </Data>
 1672. <Data>
 1673. <Resurs><![CDATA[0xFFB00000-0xFFBFFFFF]]></Resurs>
 1674. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 82802 Firmware Hub Device]]></Enhet>
 1675. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1676. </Data>
 1677. <Data>
 1678. <Resurs><![CDATA[0xFFF00000-0xFFFFFFFF]]></Resurs>
 1679. <Enhet><![CDATA[Intel(R) 82802 Firmware Hub Device]]></Enhet>
 1680. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1681. </Data>
 1682. <Data>
 1683. <Resurs><![CDATA[0xD8000000-0xDFFFFFFF]]></Resurs>
 1684. <Enhet><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Enhet>
 1685. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1686. </Data>
 1687. </Category>
 1688. </Category>
 1689. <Category name="Komponenter">
 1690. <Category name="Multimedia">
 1691. <Category name="Ljud-CODEC">
 1692. <Data>
 1693. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\msadp32.acm]]></CODEC>
 1694. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1695. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1696. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1697. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\MSADP32.ACM]]></Fil>
 1698. <Version><![CDATA[6.1.7600.16385]]></Version>
 1699. <Storlek><![CDATA[23.50 kB (24 064 byte)]]></Storlek>
 1700. <Skapad_den><![CDATA[2009-07-14 02:18]]></Skapad_den>
 1701. </Data>
 1702. <Data>
 1703. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\imaadp32.acm]]></CODEC>
 1704. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1705. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1706. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1707. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\IMAADP32.ACM]]></Fil>
 1708. <Version><![CDATA[6.1.7600.16385]]></Version>
 1709. <Storlek><![CDATA[21.50 kB (22 016 byte)]]></Storlek>
 1710. <Skapad_den><![CDATA[2009-07-14 02:18]]></Skapad_den>
 1711. </Data>
 1712. <Data>
 1713. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\msg711.acm]]></CODEC>
 1714. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1715. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1716. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1717. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\MSG711.ACM]]></Fil>
 1718. <Version><![CDATA[6.1.7600.16385]]></Version>
 1719. <Storlek><![CDATA[14.50 kB (14 848 byte)]]></Storlek>
 1720. <Skapad_den><![CDATA[2009-07-14 02:18]]></Skapad_den>
 1721. </Data>
 1722. <Data>
 1723. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\msgsm32.acm]]></CODEC>
 1724. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1725. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1726. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1727. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\MSGSM32.ACM]]></Fil>
 1728. <Version><![CDATA[6.1.7600.16385]]></Version>
 1729. <Storlek><![CDATA[28.50 kB (29 184 byte)]]></Storlek>
 1730. <Skapad_den><![CDATA[2009-07-14 02:18]]></Skapad_den>
 1731. </Data>
 1732. <Data>
 1733. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\l3codeca.acm]]></CODEC>
 1734. <Tillverkare><![CDATA[Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS]]></Tillverkare>
 1735. <Beskrivning><![CDATA[Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec]]></Beskrivning>
 1736. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1737. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\L3CODECA.ACM]]></Fil>
 1738. <Version><![CDATA[1.9.0.401]]></Version>
 1739. <Storlek><![CDATA[79.50 kB (81 408 byte)]]></Storlek>
 1740. <Skapad_den><![CDATA[2009-07-14 02:22]]></Skapad_den>
 1741. </Data>
 1742. </Category>
 1743. <Category name="Video-CODEC">
 1744. <Data>
 1745. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\tsbyuv.dll]]></CODEC>
 1746. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1747. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1748. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1749. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\TSBYUV.DLL]]></Fil>
 1750. <Version><![CDATA[6.1.7601.17514]]></Version>
 1751. <Storlek><![CDATA[14.50 kB (14 848 byte)]]></Storlek>
 1752. <Skapad_den><![CDATA[2012-08-02 21:10]]></Skapad_den>
 1753. </Data>
 1754. <Data>
 1755. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\iyuv_32.dll]]></CODEC>
 1756. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1757. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1758. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1759. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\IYUV_32.DLL]]></Fil>
 1760. <Version><![CDATA[6.1.7601.17514]]></Version>
 1761. <Storlek><![CDATA[53.00 kB (54 272 byte)]]></Storlek>
 1762. <Skapad_den><![CDATA[2012-08-02 21:10]]></Skapad_den>
 1763. </Data>
 1764. <Data>
 1765. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\msyuv.dll]]></CODEC>
 1766. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1767. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1768. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1769. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\MSYUV.DLL]]></Fil>
 1770. <Version><![CDATA[6.1.7601.17514]]></Version>
 1771. <Storlek><![CDATA[25.00 kB (25 600 byte)]]></Storlek>
 1772. <Skapad_den><![CDATA[2012-08-02 21:10]]></Skapad_den>
 1773. </Data>
 1774. <Data>
 1775. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\msrle32.dll]]></CODEC>
 1776. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1777. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1778. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1779. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\MSRLE32.DLL]]></Fil>
 1780. <Version><![CDATA[6.1.7601.17514]]></Version>
 1781. <Storlek><![CDATA[16.00 kB (16 384 byte)]]></Storlek>
 1782. <Skapad_den><![CDATA[2012-08-02 21:10]]></Skapad_den>
 1783. </Data>
 1784. <Data>
 1785. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\msvidc32.dll]]></CODEC>
 1786. <Tillverkare><![CDATA[Microsoft Corporation]]></Tillverkare>
 1787. <Beskrivning><![CDATA[]]></Beskrivning>
 1788. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1789. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\MSVIDC32.DLL]]></Fil>
 1790. <Version><![CDATA[6.1.7601.17514]]></Version>
 1791. <Storlek><![CDATA[38.00 kB (38 912 byte)]]></Storlek>
 1792. <Skapad_den><![CDATA[2012-08-02 21:10]]></Skapad_den>
 1793. </Data>
 1794. <Data>
 1795. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\frapsv64.dll]]></CODEC>
 1796. <Tillverkare><![CDATA[Beepa P/L]]></Tillverkare>
 1797. <Beskrivning><![CDATA[Fraps Video Decompressor]]></Beskrivning>
 1798. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1799. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\FRAPSV64.DLL]]></Fil>
 1800. <Version><![CDATA[3.5.9.15586]]></Version>
 1801. <Storlek><![CDATA[70.00 kB (71 680 byte)]]></Storlek>
 1802. <Skapad_den><![CDATA[2012-08-30 15:18]]></Skapad_den>
 1803. </Data>
 1804. <Data>
 1805. <CODEC><![CDATA[c:\windows\system32\rtvcvf~1.dll]]></CODEC>
 1806. <Tillverkare><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Tillverkare>
 1807. <Beskrivning><![CDATA[RivaTuner Video Codec]]></Beskrivning>
 1808. <Status><![CDATA[OK]]></Status>
 1809. <Fil><![CDATA[C:\Windows\system32\RTVCVFW64.DLL]]></Fil>
 1810. <Version><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Version>
 1811. <Storlek><![CDATA[240.50 kB (246 272 byte)]]></Storlek>
 1812. <Skapad_den><![CDATA[2012-09-28 21:45]]></Skapad_den>
 1813. </Data>
 1814. </Category>
 1815. </Category>
 1816. <Category name="CD-ROM-enhet">
 1817. <Data>
 1818. <Objekt><![CDATA[Enhet]]></Objekt>
 1819. <Värde><![CDATA[E:]]></Värde>
 1820. </Data>
 1821. <Data>
 1822. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 1823. <Värde><![CDATA[CD-ROM-enhet]]></Värde>
 1824. </Data>
 1825. <Data>
 1826. <Objekt><![CDATA[Medium inmatat]]></Objekt>
 1827. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 1828. </Data>
 1829. <Data>
 1830. <Objekt><![CDATA[Medietyp]]></Objekt>
 1831. <Värde><![CDATA[DVD-ROM]]></Värde>
 1832. </Data>
 1833. <Data>
 1834. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 1835. <Värde><![CDATA[DTSOFT Virtual CdRom Device]]></Värde>
 1836. </Data>
 1837. <Data>
 1838. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 1839. <Värde><![CDATA[(Standard-CD-ROM-enheter)]]></Värde>
 1840. </Data>
 1841. <Data>
 1842. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 1843. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 1844. </Data>
 1845. <Data>
 1846. <Objekt><![CDATA[Överföringshastighet]]></Objekt>
 1847. <Värde><![CDATA[-1.00 kB/sek]]></Värde>
 1848. </Data>
 1849. <Data>
 1850. <Objekt><![CDATA[SCSI-måls-ID]]></Objekt>
 1851. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 1852. </Data>
 1853. <Data>
 1854. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 1855. <Värde><![CDATA[DTSOFTBUS&REV1\DTCDROM&REV1\1&79F5D87&1&00]]></Värde>
 1856. </Data>
 1857. <Data>
 1858. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 1859. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys (6.1.7601.17514, 144.00 kB (147 456 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 1860. </Data>
 1861. </Category>
 1862. <Category name="Ljudenhet">
 1863. <Data>
 1864. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 1865. <Värde><![CDATA[NVIDIA High Definition Audio]]></Värde>
 1866. </Data>
 1867. <Data>
 1868. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 1869. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 1870. </Data>
 1871. <Data>
 1872. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 1873. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 1874. </Data>
 1875. <Data>
 1876. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 1877. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0010&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&142369A1&0&0201]]></Värde>
 1878. </Data>
 1879. <Data>
 1880. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 1881. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys (1.3.26.4, 191.78 kB (196 384 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 1882. </Data>
 1883. <Data>
 1884. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 1885. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 1886. </Data>
 1887. <Data>
 1888. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 1889. <Värde><![CDATA[NVIDIA High Definition Audio]]></Värde>
 1890. </Data>
 1891. <Data>
 1892. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 1893. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 1894. </Data>
 1895. <Data>
 1896. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 1897. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 1898. </Data>
 1899. <Data>
 1900. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 1901. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0010&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&10F6BD0D&0&0001]]></Värde>
 1902. </Data>
 1903. <Data>
 1904. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 1905. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys (1.3.26.4, 191.78 kB (196 384 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 1906. </Data>
 1907. <Data>
 1908. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 1909. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 1910. </Data>
 1911. <Data>
 1912. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 1913. <Värde><![CDATA[Logitech G930 Headset]]></Värde>
 1914. </Data>
 1915. <Data>
 1916. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 1917. <Värde><![CDATA[Logitech, Inc.]]></Värde>
 1918. </Data>
 1919. <Data>
 1920. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 1921. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 1922. </Data>
 1923. <Data>
 1924. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 1925. <Värde><![CDATA[USB\VID_046D&PID_0A1F&MI_00\6&1B44EA05&0&0000]]></Värde>
 1926. </Data>
 1927. <Data>
 1928. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 1929. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\usbaudio.sys (6.1.7601.18208, 107.25 kB (109 824 byte), 2013-10-10 23:15)]]></Värde>
 1930. </Data>
 1931. <Data>
 1932. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 1933. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 1934. </Data>
 1935. <Data>
 1936. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 1937. <Värde><![CDATA[NVIDIA High Definition Audio]]></Värde>
 1938. </Data>
 1939. <Data>
 1940. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 1941. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 1942. </Data>
 1943. <Data>
 1944. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 1945. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 1946. </Data>
 1947. <Data>
 1948. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 1949. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0010&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&142369A1&0&0301]]></Värde>
 1950. </Data>
 1951. <Data>
 1952. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 1953. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys (1.3.26.4, 191.78 kB (196 384 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 1954. </Data>
 1955. <Data>
 1956. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 1957. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 1958. </Data>
 1959. <Data>
 1960. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 1961. <Värde><![CDATA[NVIDIA High Definition Audio]]></Värde>
 1962. </Data>
 1963. <Data>
 1964. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 1965. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 1966. </Data>
 1967. <Data>
 1968. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 1969. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 1970. </Data>
 1971. <Data>
 1972. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 1973. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0010&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&10F6BD0D&0&0101]]></Värde>
 1974. </Data>
 1975. <Data>
 1976. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 1977. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys (1.3.26.4, 191.78 kB (196 384 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 1978. </Data>
 1979. <Data>
 1980. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 1981. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 1982. </Data>
 1983. <Data>
 1984. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 1985. <Värde><![CDATA[Realtek High Definition Audio]]></Värde>
 1986. </Data>
 1987. <Data>
 1988. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 1989. <Värde><![CDATA[Realtek]]></Värde>
 1990. </Data>
 1991. <Data>
 1992. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 1993. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 1994. </Data>
 1995. <Data>
 1996. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 1997. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0885&SUBSYS_18490890&REV_1001\4&8130C3E&0&0001]]></Värde>
 1998. </Data>
 1999. <Data>
 2000. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2001. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\rtkvhd64.sys (6.0.1.5919, 1.89 MB (1 983 264 byte), 2012-08-01 20:02)]]></Värde>
 2002. </Data>
 2003. <Data>
 2004. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2005. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2006. </Data>
 2007. <Data>
 2008. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2009. <Värde><![CDATA[NVIDIA High Definition Audio]]></Värde>
 2010. </Data>
 2011. <Data>
 2012. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 2013. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 2014. </Data>
 2015. <Data>
 2016. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 2017. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 2018. </Data>
 2019. <Data>
 2020. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2021. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0010&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&10F6BD0D&0&0201]]></Värde>
 2022. </Data>
 2023. <Data>
 2024. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2025. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys (1.3.26.4, 191.78 kB (196 384 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 2026. </Data>
 2027. <Data>
 2028. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2029. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2030. </Data>
 2031. <Data>
 2032. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2033. <Värde><![CDATA[NVIDIA High Definition Audio]]></Värde>
 2034. </Data>
 2035. <Data>
 2036. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 2037. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 2038. </Data>
 2039. <Data>
 2040. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 2041. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 2042. </Data>
 2043. <Data>
 2044. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2045. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0010&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&10F6BD0D&0&0301]]></Värde>
 2046. </Data>
 2047. <Data>
 2048. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2049. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys (1.3.26.4, 191.78 kB (196 384 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 2050. </Data>
 2051. <Data>
 2052. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2053. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2054. </Data>
 2055. <Data>
 2056. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2057. <Värde><![CDATA[NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)]]></Värde>
 2058. </Data>
 2059. <Data>
 2060. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 2061. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 2062. </Data>
 2063. <Data>
 2064. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 2065. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 2066. </Data>
 2067. <Data>
 2068. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2069. <Värde><![CDATA[ROOT\UNNAMED_DEVICE\0000]]></Värde>
 2070. </Data>
 2071. <Data>
 2072. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2073. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvvad64v.sys (1.2.5.0, 38.28 kB (39 200 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 2074. </Data>
 2075. <Data>
 2076. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2077. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2078. </Data>
 2079. <Data>
 2080. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2081. <Värde><![CDATA[NVIDIA High Definition Audio]]></Värde>
 2082. </Data>
 2083. <Data>
 2084. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 2085. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 2086. </Data>
 2087. <Data>
 2088. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 2089. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 2090. </Data>
 2091. <Data>
 2092. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2093. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0010&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&142369A1&0&0001]]></Värde>
 2094. </Data>
 2095. <Data>
 2096. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2097. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys (1.3.26.4, 191.78 kB (196 384 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 2098. </Data>
 2099. <Data>
 2100. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2101. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2102. </Data>
 2103. <Data>
 2104. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2105. <Värde><![CDATA[NVIDIA High Definition Audio]]></Värde>
 2106. </Data>
 2107. <Data>
 2108. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 2109. <Värde><![CDATA[NVIDIA]]></Värde>
 2110. </Data>
 2111. <Data>
 2112. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 2113. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 2114. </Data>
 2115. <Data>
 2116. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2117. <Värde><![CDATA[HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0010&SUBSYS_10DE0101&REV_1001\5&142369A1&0&0101]]></Värde>
 2118. </Data>
 2119. <Data>
 2120. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2121. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys (1.3.26.4, 191.78 kB (196 384 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 2122. </Data>
 2123. </Category>
 2124. <Category name="Bildskärm">
 2125. <Data>
 2126. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2127. <Värde><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Värde>
 2128. </Data>
 2129. <Data>
 2130. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2131. <Värde><![CDATA[PCI\VEN_10DE&DEV_06CD&SUBSYS_115319DA&REV_A3\4&34081BD0&0&0018]]></Värde>
 2132. </Data>
 2133. <Data>
 2134. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2135. <Värde><![CDATA[GeForce GTX 470, NVIDIA-kompatibel]]></Värde>
 2136. </Data>
 2137. <Data>
 2138. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 2139. <Värde><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Värde>
 2140. </Data>
 2141. <Data>
 2142. <Objekt><![CDATA[RAM på kortet]]></Objekt>
 2143. <Värde><![CDATA[1.25 GB (1 342 177 280 byte)]]></Värde>
 2144. </Data>
 2145. <Data>
 2146. <Objekt><![CDATA[Installerad drivrutin]]></Objekt>
 2147. <Värde><![CDATA[nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um]]></Värde>
 2148. </Data>
 2149. <Data>
 2150. <Objekt><![CDATA[Drivrutinens version]]></Objekt>
 2151. <Värde><![CDATA[9.18.13.3140]]></Värde>
 2152. </Data>
 2153. <Data>
 2154. <Objekt><![CDATA[INF-fil]]></Objekt>
 2155. <Värde><![CDATA[oem58.inf (avsnittet Section030)]]></Värde>
 2156. </Data>
 2157. <Data>
 2158. <Objekt><![CDATA[Färgplan]]></Objekt>
 2159. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2160. </Data>
 2161. <Data>
 2162. <Objekt><![CDATA[Poster i färgtabellen ]]></Objekt>
 2163. <Värde><![CDATA[4294967296]]></Värde>
 2164. </Data>
 2165. <Data>
 2166. <Objekt><![CDATA[Upplösning]]></Objekt>
 2167. <Värde><![CDATA[1920 x 1080 x 144 hertz]]></Värde>
 2168. </Data>
 2169. <Data>
 2170. <Objekt><![CDATA[Bitar per bildpunkt]]></Objekt>
 2171. <Värde><![CDATA[32]]></Värde>
 2172. </Data>
 2173. <Data>
 2174. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 2175. <Värde><![CDATA[0xF4000000-0xF5FFFFFF]]></Värde>
 2176. </Data>
 2177. <Data>
 2178. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 2179. <Värde><![CDATA[0xC8000000-0xCFFFFFFF]]></Värde>
 2180. </Data>
 2181. <Data>
 2182. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 2183. <Värde><![CDATA[0xD0000000-0xD3FFFFFF]]></Värde>
 2184. </Data>
 2185. <Data>
 2186. <Objekt><![CDATA[I/O-port]]></Objekt>
 2187. <Värde><![CDATA[0x0000DC00-0x0000DC7F]]></Värde>
 2188. </Data>
 2189. <Data>
 2190. <Objekt><![CDATA[IRQ-kanal]]></Objekt>
 2191. <Värde><![CDATA[IRQ 16]]></Värde>
 2192. </Data>
 2193. <Data>
 2194. <Objekt><![CDATA[I/O-port]]></Objekt>
 2195. <Värde><![CDATA[0x000003B0-0x000003BB]]></Värde>
 2196. </Data>
 2197. <Data>
 2198. <Objekt><![CDATA[I/O-port]]></Objekt>
 2199. <Värde><![CDATA[0x000003C0-0x000003DF]]></Värde>
 2200. </Data>
 2201. <Data>
 2202. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 2203. <Värde><![CDATA[0xA0000-0xBFFFF]]></Värde>
 2204. </Data>
 2205. <Data>
 2206. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2207. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys (9.18.13.3140, 11.95 MB (12 528 416 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 2208. </Data>
 2209. <Data>
 2210. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2211. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2212. </Data>
 2213. <Data>
 2214. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2215. <Värde><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Värde>
 2216. </Data>
 2217. <Data>
 2218. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2219. <Värde><![CDATA[PCI\VEN_10DE&DEV_06CD&SUBSYS_079F10DE&REV_A3\4&1AC4A8&0&0038]]></Värde>
 2220. </Data>
 2221. <Data>
 2222. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2223. <Värde><![CDATA[NVxx, NVIDIA-kompatibel]]></Värde>
 2224. </Data>
 2225. <Data>
 2226. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 2227. <Värde><![CDATA[NVIDIA GeForce GTX 470]]></Värde>
 2228. </Data>
 2229. <Data>
 2230. <Objekt><![CDATA[RAM på kortet]]></Objekt>
 2231. <Värde><![CDATA[1.25 GB (1 342 177 280 byte)]]></Värde>
 2232. </Data>
 2233. <Data>
 2234. <Objekt><![CDATA[Installerad drivrutin]]></Objekt>
 2235. <Värde><![CDATA[nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um]]></Värde>
 2236. </Data>
 2237. <Data>
 2238. <Objekt><![CDATA[Drivrutinens version]]></Objekt>
 2239. <Värde><![CDATA[9.18.13.3140]]></Värde>
 2240. </Data>
 2241. <Data>
 2242. <Objekt><![CDATA[INF-fil]]></Objekt>
 2243. <Värde><![CDATA[oem60.inf (avsnittet Section014)]]></Värde>
 2244. </Data>
 2245. <Data>
 2246. <Objekt><![CDATA[Färgplan]]></Objekt>
 2247. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2248. </Data>
 2249. <Data>
 2250. <Objekt><![CDATA[Poster i färgtabellen ]]></Objekt>
 2251. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2252. </Data>
 2253. <Data>
 2254. <Objekt><![CDATA[Upplösning]]></Objekt>
 2255. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2256. </Data>
 2257. <Data>
 2258. <Objekt><![CDATA[Bitar per bildpunkt]]></Objekt>
 2259. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2260. </Data>
 2261. <Data>
 2262. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 2263. <Värde><![CDATA[0xF8000000-0xFBEFFFFF]]></Värde>
 2264. </Data>
 2265. <Data>
 2266. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 2267. <Värde><![CDATA[0xD8000000-0xDFFFFFFF]]></Värde>
 2268. </Data>
 2269. <Data>
 2270. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 2271. <Värde><![CDATA[0xD4000000-0xDFFFFFFF]]></Värde>
 2272. </Data>
 2273. <Data>
 2274. <Objekt><![CDATA[I/O-port]]></Objekt>
 2275. <Värde><![CDATA[0x0000EF80-0x0000EFFF]]></Värde>
 2276. </Data>
 2277. <Data>
 2278. <Objekt><![CDATA[IRQ-kanal]]></Objekt>
 2279. <Värde><![CDATA[IRQ 16]]></Värde>
 2280. </Data>
 2281. <Data>
 2282. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2283. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys (9.18.13.3140, 11.95 MB (12 528 416 byte), 2013-10-04 16:01)]]></Värde>
 2284. </Data>
 2285. </Category>
 2286. <Category name="IR (Infraröd)">
 2287. <Data>
 2288. <Objekt></Objekt>
 2289. <Värde></Värde>
 2290. </Data>
 2291. </Category>
 2292. <Category name="Indata">
 2293. <Category name="Tangentbord">
 2294. <Data>
 2295. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 2296. <Värde><![CDATA[USB-enhet]]></Värde>
 2297. </Data>
 2298. <Data>
 2299. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2300. <Värde><![CDATA[Enhanced (101- or 102-key)]]></Värde>
 2301. </Data>
 2302. <Data>
 2303. <Objekt><![CDATA[Layout]]></Objekt>
 2304. <Värde><![CDATA[0000041D]]></Värde>
 2305. </Data>
 2306. <Data>
 2307. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2308. <Värde><![CDATA[USB\VID_046D&PID_C228&MI_00\7&2793BF1E&0&0000]]></Värde>
 2309. </Data>
 2310. <Data>
 2311. <Objekt><![CDATA[Antal funktionstangenter]]></Objekt>
 2312. <Värde><![CDATA[12]]></Värde>
 2313. </Data>
 2314. <Data>
 2315. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2316. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys (6.1.7601.17514, 29.50 kB (30 208 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2317. </Data>
 2318. <Data>
 2319. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2320. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2321. </Data>
 2322. <Data>
 2323. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 2324. <Värde><![CDATA[HID Keyboard Device]]></Värde>
 2325. </Data>
 2326. <Data>
 2327. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2328. <Värde><![CDATA[Enhanced (101- or 102-key)]]></Värde>
 2329. </Data>
 2330. <Data>
 2331. <Objekt><![CDATA[Layout]]></Objekt>
 2332. <Värde><![CDATA[0000041D]]></Värde>
 2333. </Data>
 2334. <Data>
 2335. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2336. <Värde><![CDATA[HID\VID_046D&PID_C24A&MI_01&COL01\7&261F7754&0&0000]]></Värde>
 2337. </Data>
 2338. <Data>
 2339. <Objekt><![CDATA[Antal funktionstangenter]]></Objekt>
 2340. <Värde><![CDATA[12]]></Värde>
 2341. </Data>
 2342. <Data>
 2343. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2344. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys (6.1.7601.17514, 32.50 kB (33 280 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2345. </Data>
 2346. <Data>
 2347. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2348. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2349. </Data>
 2350. <Data>
 2351. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 2352. <Värde><![CDATA[HID Keyboard Device]]></Värde>
 2353. </Data>
 2354. <Data>
 2355. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2356. <Värde><![CDATA[Enhanced (101- or 102-key)]]></Värde>
 2357. </Data>
 2358. <Data>
 2359. <Objekt><![CDATA[Layout]]></Objekt>
 2360. <Värde><![CDATA[0000041D]]></Värde>
 2361. </Data>
 2362. <Data>
 2363. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2364. <Värde><![CDATA[HID\VID_046D&PID_C229&MI_01&COL01\8&17A30B05&0&0000]]></Värde>
 2365. </Data>
 2366. <Data>
 2367. <Objekt><![CDATA[Antal funktionstangenter]]></Objekt>
 2368. <Värde><![CDATA[12]]></Värde>
 2369. </Data>
 2370. <Data>
 2371. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2372. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys (6.1.7601.17514, 32.50 kB (33 280 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2373. </Data>
 2374. <Data>
 2375. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2376. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2377. </Data>
 2378. <Data>
 2379. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 2380. <Värde><![CDATA[HID Keyboard Device]]></Värde>
 2381. </Data>
 2382. <Data>
 2383. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2384. <Värde><![CDATA[Enhanced (101- or 102-key)]]></Värde>
 2385. </Data>
 2386. <Data>
 2387. <Objekt><![CDATA[Layout]]></Objekt>
 2388. <Värde><![CDATA[0000041D]]></Värde>
 2389. </Data>
 2390. <Data>
 2391. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2392. <Värde><![CDATA[HID\VID_046D&PID_C232\2&31E5F201&0&0000]]></Värde>
 2393. </Data>
 2394. <Data>
 2395. <Objekt><![CDATA[Antal funktionstangenter]]></Objekt>
 2396. <Värde><![CDATA[12]]></Värde>
 2397. </Data>
 2398. <Data>
 2399. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2400. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys (6.1.7601.17514, 32.50 kB (33 280 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2401. </Data>
 2402. </Category>
 2403. <Category name="Pekdon">
 2404. <Data>
 2405. <Objekt><![CDATA[Maskinvarutyp]]></Objekt>
 2406. <Värde><![CDATA[USB-enhet]]></Värde>
 2407. </Data>
 2408. <Data>
 2409. <Objekt><![CDATA[Antal knappar]]></Objekt>
 2410. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 2411. </Data>
 2412. <Data>
 2413. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 2414. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 2415. </Data>
 2416. <Data>
 2417. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2418. <Värde><![CDATA[USB\VID_046D&PID_C24A&MI_00\6&1189CD56&0&0000]]></Värde>
 2419. </Data>
 2420. <Data>
 2421. <Objekt><![CDATA[Energisparfunktioner stöds]]></Objekt>
 2422. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2423. </Data>
 2424. <Data>
 2425. <Objekt><![CDATA[Tröskelvärde för dubbelklickning]]></Objekt>
 2426. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2427. </Data>
 2428. <Data>
 2429. <Objekt><![CDATA[Höger- eller vänsterhänt]]></Objekt>
 2430. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2431. </Data>
 2432. <Data>
 2433. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2434. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\hidusb.sys (6.1.7601.17514, 29.50 kB (30 208 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2435. </Data>
 2436. <Data>
 2437. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2438. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2439. </Data>
 2440. <Data>
 2441. <Objekt><![CDATA[Maskinvarutyp]]></Objekt>
 2442. <Värde><![CDATA[HID-kompatibel mus]]></Värde>
 2443. </Data>
 2444. <Data>
 2445. <Objekt><![CDATA[Antal knappar]]></Objekt>
 2446. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 2447. </Data>
 2448. <Data>
 2449. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 2450. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 2451. </Data>
 2452. <Data>
 2453. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2454. <Värde><![CDATA[HID\VID_046D&PID_C231\2&1E7E59CE&0&0000]]></Värde>
 2455. </Data>
 2456. <Data>
 2457. <Objekt><![CDATA[Energisparfunktioner stöds]]></Objekt>
 2458. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2459. </Data>
 2460. <Data>
 2461. <Objekt><![CDATA[Tröskelvärde för dubbelklickning]]></Objekt>
 2462. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2463. </Data>
 2464. <Data>
 2465. <Objekt><![CDATA[Höger- eller vänsterhänt]]></Objekt>
 2466. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2467. </Data>
 2468. <Data>
 2469. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2470. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\mouhid.sys (6.1.7600.16385, 30.50 kB (31 232 byte), 2009-07-14 02:00)]]></Värde>
 2471. </Data>
 2472. </Category>
 2473. </Category>
 2474. <Category name="Modem">
 2475. <Data>
 2476. <Objekt></Objekt>
 2477. <Värde></Värde>
 2478. </Data>
 2479. </Category>
 2480. <Category name="Nätverk">
 2481. <Category name="Kort">
 2482. <Data>
 2483. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2484. <Värde><![CDATA[[00000000] WAN Miniport (SSTP)]]></Värde>
 2485. </Data>
 2486. <Data>
 2487. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2488. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2489. </Data>
 2490. <Data>
 2491. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 2492. <Värde><![CDATA[WAN Miniport (SSTP)]]></Värde>
 2493. </Data>
 2494. <Data>
 2495. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 2496. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 2497. </Data>
 2498. <Data>
 2499. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2500. <Värde><![CDATA[ROOT\MS_SSTPMINIPORT\0000]]></Värde>
 2501. </Data>
 2502. <Data>
 2503. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 2504. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 2505. </Data>
 2506. <Data>
 2507. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 2508. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 2509. </Data>
 2510. <Data>
 2511. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 2512. <Värde><![CDATA[RasSstp]]></Värde>
 2513. </Data>
 2514. <Data>
 2515. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 2516. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2517. </Data>
 2518. <Data>
 2519. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 2520. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2521. </Data>
 2522. <Data>
 2523. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 2524. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2525. </Data>
 2526. <Data>
 2527. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 2528. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2529. </Data>
 2530. <Data>
 2531. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 2532. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2533. </Data>
 2534. <Data>
 2535. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 2536. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2537. </Data>
 2538. <Data>
 2539. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 2540. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2541. </Data>
 2542. <Data>
 2543. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 2544. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2545. </Data>
 2546. <Data>
 2547. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2548. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\rassstp.sys (6.1.7600.16385, 82.00 kB (83 968 byte), 2009-07-14 02:10)]]></Värde>
 2549. </Data>
 2550. <Data>
 2551. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2552. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2553. </Data>
 2554. <Data>
 2555. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2556. <Värde><![CDATA[[00000001] WAN Miniport (IKEv2)]]></Värde>
 2557. </Data>
 2558. <Data>
 2559. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2560. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2561. </Data>
 2562. <Data>
 2563. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 2564. <Värde><![CDATA[WAN Miniport (IKEv2)]]></Värde>
 2565. </Data>
 2566. <Data>
 2567. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 2568. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 2569. </Data>
 2570. <Data>
 2571. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2572. <Värde><![CDATA[ROOT\MS_AGILEVPNMINIPORT\0000]]></Värde>
 2573. </Data>
 2574. <Data>
 2575. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 2576. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 2577. </Data>
 2578. <Data>
 2579. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 2580. <Värde><![CDATA[1]]></Värde>
 2581. </Data>
 2582. <Data>
 2583. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 2584. <Värde><![CDATA[RasAgileVpn]]></Värde>
 2585. </Data>
 2586. <Data>
 2587. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 2588. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2589. </Data>
 2590. <Data>
 2591. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 2592. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2593. </Data>
 2594. <Data>
 2595. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 2596. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2597. </Data>
 2598. <Data>
 2599. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 2600. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2601. </Data>
 2602. <Data>
 2603. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 2604. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2605. </Data>
 2606. <Data>
 2607. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 2608. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2609. </Data>
 2610. <Data>
 2611. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 2612. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2613. </Data>
 2614. <Data>
 2615. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 2616. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2617. </Data>
 2618. <Data>
 2619. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2620. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\agilevpn.sys (6.1.7600.16385, 59.00 kB (60 416 byte), 2009-07-14 02:10)]]></Värde>
 2621. </Data>
 2622. <Data>
 2623. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2624. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2625. </Data>
 2626. <Data>
 2627. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2628. <Värde><![CDATA[[00000002] WAN Miniport (L2TP)]]></Värde>
 2629. </Data>
 2630. <Data>
 2631. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2632. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2633. </Data>
 2634. <Data>
 2635. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 2636. <Värde><![CDATA[WAN Miniport (L2TP)]]></Värde>
 2637. </Data>
 2638. <Data>
 2639. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 2640. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 2641. </Data>
 2642. <Data>
 2643. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2644. <Värde><![CDATA[ROOT\MS_L2TPMINIPORT\0000]]></Värde>
 2645. </Data>
 2646. <Data>
 2647. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 2648. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 2649. </Data>
 2650. <Data>
 2651. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 2652. <Värde><![CDATA[2]]></Värde>
 2653. </Data>
 2654. <Data>
 2655. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 2656. <Värde><![CDATA[Rasl2tp]]></Värde>
 2657. </Data>
 2658. <Data>
 2659. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 2660. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2661. </Data>
 2662. <Data>
 2663. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 2664. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2665. </Data>
 2666. <Data>
 2667. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 2668. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2669. </Data>
 2670. <Data>
 2671. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 2672. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2673. </Data>
 2674. <Data>
 2675. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 2676. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2677. </Data>
 2678. <Data>
 2679. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 2680. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2681. </Data>
 2682. <Data>
 2683. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 2684. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2685. </Data>
 2686. <Data>
 2687. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 2688. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2689. </Data>
 2690. <Data>
 2691. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2692. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\rasl2tp.sys (6.1.7601.17514, 126.50 kB (129 536 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2693. </Data>
 2694. <Data>
 2695. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2696. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2697. </Data>
 2698. <Data>
 2699. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2700. <Värde><![CDATA[[00000003] WAN Miniport (PPTP)]]></Värde>
 2701. </Data>
 2702. <Data>
 2703. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2704. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2705. </Data>
 2706. <Data>
 2707. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 2708. <Värde><![CDATA[WAN Miniport (PPTP)]]></Värde>
 2709. </Data>
 2710. <Data>
 2711. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 2712. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 2713. </Data>
 2714. <Data>
 2715. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2716. <Värde><![CDATA[ROOT\MS_PPTPMINIPORT\0000]]></Värde>
 2717. </Data>
 2718. <Data>
 2719. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 2720. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 2721. </Data>
 2722. <Data>
 2723. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 2724. <Värde><![CDATA[3]]></Värde>
 2725. </Data>
 2726. <Data>
 2727. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 2728. <Värde><![CDATA[PptpMiniport]]></Värde>
 2729. </Data>
 2730. <Data>
 2731. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 2732. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2733. </Data>
 2734. <Data>
 2735. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 2736. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2737. </Data>
 2738. <Data>
 2739. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 2740. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2741. </Data>
 2742. <Data>
 2743. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 2744. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2745. </Data>
 2746. <Data>
 2747. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 2748. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2749. </Data>
 2750. <Data>
 2751. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 2752. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2753. </Data>
 2754. <Data>
 2755. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 2756. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2757. </Data>
 2758. <Data>
 2759. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 2760. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2761. </Data>
 2762. <Data>
 2763. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2764. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\raspptp.sys (6.1.7601.17514, 108.50 kB (111 104 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2765. </Data>
 2766. <Data>
 2767. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2768. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2769. </Data>
 2770. <Data>
 2771. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2772. <Värde><![CDATA[[00000004] WAN Miniport (PPPOE)]]></Värde>
 2773. </Data>
 2774. <Data>
 2775. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2776. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2777. </Data>
 2778. <Data>
 2779. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 2780. <Värde><![CDATA[WAN Miniport (PPPOE)]]></Värde>
 2781. </Data>
 2782. <Data>
 2783. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 2784. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 2785. </Data>
 2786. <Data>
 2787. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2788. <Värde><![CDATA[ROOT\MS_PPPOEMINIPORT\0000]]></Värde>
 2789. </Data>
 2790. <Data>
 2791. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 2792. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 2793. </Data>
 2794. <Data>
 2795. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 2796. <Värde><![CDATA[4]]></Värde>
 2797. </Data>
 2798. <Data>
 2799. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 2800. <Värde><![CDATA[RasPppoe]]></Värde>
 2801. </Data>
 2802. <Data>
 2803. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 2804. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2805. </Data>
 2806. <Data>
 2807. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 2808. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2809. </Data>
 2810. <Data>
 2811. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 2812. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2813. </Data>
 2814. <Data>
 2815. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 2816. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2817. </Data>
 2818. <Data>
 2819. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 2820. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2821. </Data>
 2822. <Data>
 2823. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 2824. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2825. </Data>
 2826. <Data>
 2827. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 2828. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2829. </Data>
 2830. <Data>
 2831. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 2832. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2833. </Data>
 2834. <Data>
 2835. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2836. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys (6.1.7600.16385, 90.50 kB (92 672 byte), 2009-07-14 02:10)]]></Värde>
 2837. </Data>
 2838. <Data>
 2839. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2840. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2841. </Data>
 2842. <Data>
 2843. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2844. <Värde><![CDATA[[00000005] WAN Miniport (IPv6)]]></Värde>
 2845. </Data>
 2846. <Data>
 2847. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2848. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2849. </Data>
 2850. <Data>
 2851. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 2852. <Värde><![CDATA[WAN Miniport (IPv6)]]></Värde>
 2853. </Data>
 2854. <Data>
 2855. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 2856. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 2857. </Data>
 2858. <Data>
 2859. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2860. <Värde><![CDATA[ROOT\MS_NDISWANIPV6\0000]]></Värde>
 2861. </Data>
 2862. <Data>
 2863. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 2864. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 2865. </Data>
 2866. <Data>
 2867. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 2868. <Värde><![CDATA[5]]></Värde>
 2869. </Data>
 2870. <Data>
 2871. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 2872. <Värde><![CDATA[NdisWan]]></Värde>
 2873. </Data>
 2874. <Data>
 2875. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 2876. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2877. </Data>
 2878. <Data>
 2879. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 2880. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2881. </Data>
 2882. <Data>
 2883. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 2884. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2885. </Data>
 2886. <Data>
 2887. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 2888. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2889. </Data>
 2890. <Data>
 2891. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 2892. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2893. </Data>
 2894. <Data>
 2895. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 2896. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2897. </Data>
 2898. <Data>
 2899. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 2900. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2901. </Data>
 2902. <Data>
 2903. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 2904. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2905. </Data>
 2906. <Data>
 2907. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2908. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys (6.1.7601.17514, 160.50 kB (164 352 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2909. </Data>
 2910. <Data>
 2911. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2912. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2913. </Data>
 2914. <Data>
 2915. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2916. <Värde><![CDATA[[00000006] WAN Miniport (Network Monitor)]]></Värde>
 2917. </Data>
 2918. <Data>
 2919. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2920. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2921. </Data>
 2922. <Data>
 2923. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 2924. <Värde><![CDATA[WAN Miniport (Network Monitor)]]></Värde>
 2925. </Data>
 2926. <Data>
 2927. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 2928. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 2929. </Data>
 2930. <Data>
 2931. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 2932. <Värde><![CDATA[ROOT\MS_NDISWANBH\0000]]></Värde>
 2933. </Data>
 2934. <Data>
 2935. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 2936. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 2937. </Data>
 2938. <Data>
 2939. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 2940. <Värde><![CDATA[6]]></Värde>
 2941. </Data>
 2942. <Data>
 2943. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 2944. <Värde><![CDATA[NdisWan]]></Värde>
 2945. </Data>
 2946. <Data>
 2947. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 2948. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2949. </Data>
 2950. <Data>
 2951. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 2952. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2953. </Data>
 2954. <Data>
 2955. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 2956. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2957. </Data>
 2958. <Data>
 2959. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 2960. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 2961. </Data>
 2962. <Data>
 2963. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 2964. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2965. </Data>
 2966. <Data>
 2967. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 2968. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2969. </Data>
 2970. <Data>
 2971. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 2972. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2973. </Data>
 2974. <Data>
 2975. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 2976. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 2977. </Data>
 2978. <Data>
 2979. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 2980. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys (6.1.7601.17514, 160.50 kB (164 352 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 2981. </Data>
 2982. <Data>
 2983. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 2984. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 2985. </Data>
 2986. <Data>
 2987. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 2988. <Värde><![CDATA[[00000007] Realtek PCIe GBE Family Controller]]></Värde>
 2989. </Data>
 2990. <Data>
 2991. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 2992. <Värde><![CDATA[Ethernet 802.3]]></Värde>
 2993. </Data>
 2994. <Data>
 2995. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 2996. <Värde><![CDATA[Realtek PCIe GBE Family Controller]]></Värde>
 2997. </Data>
 2998. <Data>
 2999. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3000. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3001. </Data>
 3002. <Data>
 3003. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3004. <Värde><![CDATA[PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_03\03000000684CE00000]]></Värde>
 3005. </Data>
 3006. <Data>
 3007. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3008. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3009. </Data>
 3010. <Data>
 3011. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3012. <Värde><![CDATA[7]]></Värde>
 3013. </Data>
 3014. <Data>
 3015. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3016. <Värde><![CDATA[RTL8167]]></Värde>
 3017. </Data>
 3018. <Data>
 3019. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3020. <Värde><![CDATA[192.168.0.12, fe80::a0a3:ab2:712a:1436]]></Värde>
 3021. </Data>
 3022. <Data>
 3023. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3024. <Värde><![CDATA[255.255.255.0, 64]]></Värde>
 3025. </Data>
 3026. <Data>
 3027. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3028. <Värde><![CDATA[192.168.0.1]]></Värde>
 3029. </Data>
 3030. <Data>
 3031. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3032. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3033. </Data>
 3034. <Data>
 3035. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3036. <Värde><![CDATA[192.168.0.1]]></Värde>
 3037. </Data>
 3038. <Data>
 3039. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3040. <Värde><![CDATA[2013-10-14 23:28]]></Värde>
 3041. </Data>
 3042. <Data>
 3043. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3044. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:28]]></Värde>
 3045. </Data>
 3046. <Data>
 3047. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3048. <Värde><![CDATA[00:25:22:3A:D6:BD]]></Värde>
 3049. </Data>
 3050. <Data>
 3051. <Objekt><![CDATA[I/O-port]]></Objekt>
 3052. <Värde><![CDATA[0x0000A800-0x0000A8FF]]></Värde>
 3053. </Data>
 3054. <Data>
 3055. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 3056. <Värde><![CDATA[0xC7FFF000-0xC7FFFFFF]]></Värde>
 3057. </Data>
 3058. <Data>
 3059. <Objekt><![CDATA[Minnesadress]]></Objekt>
 3060. <Värde><![CDATA[0xC7FF8000-0xC7FFBFFF]]></Värde>
 3061. </Data>
 3062. <Data>
 3063. <Objekt><![CDATA[IRQ-kanal]]></Objekt>
 3064. <Värde><![CDATA[IRQ 4294967288]]></Värde>
 3065. </Data>
 3066. <Data>
 3067. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 3068. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\rt64win7.sys (7.6.820.2009, 234.00 kB (239 616 byte), 2012-08-01 19:52)]]></Värde>
 3069. </Data>
 3070. <Data>
 3071. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3072. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3073. </Data>
 3074. <Data>
 3075. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3076. <Värde><![CDATA[[00000008] WAN Miniport (IP)]]></Värde>
 3077. </Data>
 3078. <Data>
 3079. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3080. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3081. </Data>
 3082. <Data>
 3083. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3084. <Värde><![CDATA[WAN Miniport (IP)]]></Värde>
 3085. </Data>
 3086. <Data>
 3087. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3088. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3089. </Data>
 3090. <Data>
 3091. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3092. <Värde><![CDATA[ROOT\MS_NDISWANIP\0000]]></Värde>
 3093. </Data>
 3094. <Data>
 3095. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3096. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3097. </Data>
 3098. <Data>
 3099. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3100. <Värde><![CDATA[8]]></Värde>
 3101. </Data>
 3102. <Data>
 3103. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3104. <Värde><![CDATA[NdisWan]]></Värde>
 3105. </Data>
 3106. <Data>
 3107. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3108. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3109. </Data>
 3110. <Data>
 3111. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3112. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3113. </Data>
 3114. <Data>
 3115. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3116. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3117. </Data>
 3118. <Data>
 3119. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3120. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3121. </Data>
 3122. <Data>
 3123. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3124. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3125. </Data>
 3126. <Data>
 3127. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3128. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3129. </Data>
 3130. <Data>
 3131. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3132. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3133. </Data>
 3134. <Data>
 3135. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3136. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3137. </Data>
 3138. <Data>
 3139. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 3140. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys (6.1.7601.17514, 160.50 kB (164 352 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 3141. </Data>
 3142. <Data>
 3143. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3144. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3145. </Data>
 3146. <Data>
 3147. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3148. <Värde><![CDATA[[00000009] Microsoft ISATAP Adapter]]></Värde>
 3149. </Data>
 3150. <Data>
 3151. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3152. <Värde><![CDATA[Tunnel]]></Värde>
 3153. </Data>
 3154. <Data>
 3155. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3156. <Värde><![CDATA[Microsoft ISATAP Adapter]]></Värde>
 3157. </Data>
 3158. <Data>
 3159. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3160. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3161. </Data>
 3162. <Data>
 3163. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3164. <Värde><![CDATA[ROOT\*ISATAP\0000]]></Värde>
 3165. </Data>
 3166. <Data>
 3167. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3168. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3169. </Data>
 3170. <Data>
 3171. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3172. <Värde><![CDATA[9]]></Värde>
 3173. </Data>
 3174. <Data>
 3175. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3176. <Värde><![CDATA[tunnel]]></Värde>
 3177. </Data>
 3178. <Data>
 3179. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3180. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3181. </Data>
 3182. <Data>
 3183. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3184. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3185. </Data>
 3186. <Data>
 3187. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3188. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3189. </Data>
 3190. <Data>
 3191. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3192. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3193. </Data>
 3194. <Data>
 3195. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3196. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3197. </Data>
 3198. <Data>
 3199. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3200. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3201. </Data>
 3202. <Data>
 3203. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3204. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3205. </Data>
 3206. <Data>
 3207. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3208. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3209. </Data>
 3210. <Data>
 3211. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 3212. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys (6.1.7601.17514, 122.50 kB (125 440 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 3213. </Data>
 3214. <Data>
 3215. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3216. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3217. </Data>
 3218. <Data>
 3219. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3220. <Värde><![CDATA[[00000010] RAS Async Adapter]]></Värde>
 3221. </Data>
 3222. <Data>
 3223. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3224. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3225. </Data>
 3226. <Data>
 3227. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3228. <Värde><![CDATA[RAS Async Adapter]]></Värde>
 3229. </Data>
 3230. <Data>
 3231. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3232. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3233. </Data>
 3234. <Data>
 3235. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3236. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3237. </Data>
 3238. <Data>
 3239. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3240. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3241. </Data>
 3242. <Data>
 3243. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3244. <Värde><![CDATA[10]]></Värde>
 3245. </Data>
 3246. <Data>
 3247. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3248. <Värde><![CDATA[AsyncMac]]></Värde>
 3249. </Data>
 3250. <Data>
 3251. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3252. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3253. </Data>
 3254. <Data>
 3255. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3256. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3257. </Data>
 3258. <Data>
 3259. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3260. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3261. </Data>
 3262. <Data>
 3263. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3264. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3265. </Data>
 3266. <Data>
 3267. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3268. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3269. </Data>
 3270. <Data>
 3271. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3272. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3273. </Data>
 3274. <Data>
 3275. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3276. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3277. </Data>
 3278. <Data>
 3279. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3280. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3281. </Data>
 3282. <Data>
 3283. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3284. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3285. </Data>
 3286. <Data>
 3287. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3288. <Värde><![CDATA[[00000011] Microsoft Teredo Tunneling Adapter]]></Värde>
 3289. </Data>
 3290. <Data>
 3291. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3292. <Värde><![CDATA[Tunnel]]></Värde>
 3293. </Data>
 3294. <Data>
 3295. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3296. <Värde><![CDATA[Microsoft Teredo Tunneling Adapter]]></Värde>
 3297. </Data>
 3298. <Data>
 3299. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3300. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3301. </Data>
 3302. <Data>
 3303. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3304. <Värde><![CDATA[ROOT\*TEREDO\0000]]></Värde>
 3305. </Data>
 3306. <Data>
 3307. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3308. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3309. </Data>
 3310. <Data>
 3311. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3312. <Värde><![CDATA[11]]></Värde>
 3313. </Data>
 3314. <Data>
 3315. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3316. <Värde><![CDATA[tunnel]]></Värde>
 3317. </Data>
 3318. <Data>
 3319. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3320. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3321. </Data>
 3322. <Data>
 3323. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3324. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3325. </Data>
 3326. <Data>
 3327. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3328. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3329. </Data>
 3330. <Data>
 3331. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3332. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3333. </Data>
 3334. <Data>
 3335. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3336. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3337. </Data>
 3338. <Data>
 3339. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3340. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3341. </Data>
 3342. <Data>
 3343. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3344. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3345. </Data>
 3346. <Data>
 3347. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3348. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3349. </Data>
 3350. <Data>
 3351. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 3352. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys (6.1.7601.17514, 122.50 kB (125 440 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 3353. </Data>
 3354. <Data>
 3355. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3356. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3357. </Data>
 3358. <Data>
 3359. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3360. <Värde><![CDATA[[00000012] TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)]]></Värde>
 3361. </Data>
 3362. <Data>
 3363. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3364. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3365. </Data>
 3366. <Data>
 3367. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3368. <Värde><![CDATA[TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)]]></Värde>
 3369. </Data>
 3370. <Data>
 3371. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3372. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3373. </Data>
 3374. <Data>
 3375. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3376. <Värde><![CDATA[ROOT\NET\0000]]></Värde>
 3377. </Data>
 3378. <Data>
 3379. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3380. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3381. </Data>
 3382. <Data>
 3383. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3384. <Värde><![CDATA[12]]></Värde>
 3385. </Data>
 3386. <Data>
 3387. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3388. <Värde><![CDATA[tap0901t]]></Värde>
 3389. </Data>
 3390. <Data>
 3391. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3392. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3393. </Data>
 3394. <Data>
 3395. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3396. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3397. </Data>
 3398. <Data>
 3399. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3400. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3401. </Data>
 3402. <Data>
 3403. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3404. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3405. </Data>
 3406. <Data>
 3407. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3408. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3409. </Data>
 3410. <Data>
 3411. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3412. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3413. </Data>
 3414. <Data>
 3415. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3416. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3417. </Data>
 3418. <Data>
 3419. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3420. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3421. </Data>
 3422. <Data>
 3423. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 3424. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\tap0901t.sys (9.0.0.6, 30.50 kB (31 232 byte), 2012-08-21 00:46)]]></Värde>
 3425. </Data>
 3426. <Data>
 3427. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3428. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3429. </Data>
 3430. <Data>
 3431. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3432. <Värde><![CDATA[[00000013] Microsoft ISATAP Adapter]]></Värde>
 3433. </Data>
 3434. <Data>
 3435. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3436. <Värde><![CDATA[Tunnel]]></Värde>
 3437. </Data>
 3438. <Data>
 3439. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3440. <Värde><![CDATA[Microsoft ISATAP Adapter]]></Värde>
 3441. </Data>
 3442. <Data>
 3443. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3444. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3445. </Data>
 3446. <Data>
 3447. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3448. <Värde><![CDATA[ROOT\*ISATAP\0001]]></Värde>
 3449. </Data>
 3450. <Data>
 3451. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3452. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3453. </Data>
 3454. <Data>
 3455. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3456. <Värde><![CDATA[13]]></Värde>
 3457. </Data>
 3458. <Data>
 3459. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3460. <Värde><![CDATA[tunnel]]></Värde>
 3461. </Data>
 3462. <Data>
 3463. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3464. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3465. </Data>
 3466. <Data>
 3467. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3468. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3469. </Data>
 3470. <Data>
 3471. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3472. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3473. </Data>
 3474. <Data>
 3475. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3476. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3477. </Data>
 3478. <Data>
 3479. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3480. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3481. </Data>
 3482. <Data>
 3483. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3484. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3485. </Data>
 3486. <Data>
 3487. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3488. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3489. </Data>
 3490. <Data>
 3491. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3492. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3493. </Data>
 3494. <Data>
 3495. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 3496. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys (6.1.7601.17514, 122.50 kB (125 440 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 3497. </Data>
 3498. <Data>
 3499. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3500. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3501. </Data>
 3502. <Data>
 3503. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3504. <Värde><![CDATA[[00000014] Microsoft 6to4 Adapter]]></Värde>
 3505. </Data>
 3506. <Data>
 3507. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3508. <Värde><![CDATA[Tunnel]]></Värde>
 3509. </Data>
 3510. <Data>
 3511. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3512. <Värde><![CDATA[Microsoft 6to4 Adapter]]></Värde>
 3513. </Data>
 3514. <Data>
 3515. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3516. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3517. </Data>
 3518. <Data>
 3519. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3520. <Värde><![CDATA[ROOT\*6TO4MP\0000]]></Värde>
 3521. </Data>
 3522. <Data>
 3523. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3524. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3525. </Data>
 3526. <Data>
 3527. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3528. <Värde><![CDATA[14]]></Värde>
 3529. </Data>
 3530. <Data>
 3531. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3532. <Värde><![CDATA[tunnel]]></Värde>
 3533. </Data>
 3534. <Data>
 3535. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3536. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3537. </Data>
 3538. <Data>
 3539. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3540. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3541. </Data>
 3542. <Data>
 3543. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3544. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3545. </Data>
 3546. <Data>
 3547. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3548. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3549. </Data>
 3550. <Data>
 3551. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3552. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3553. </Data>
 3554. <Data>
 3555. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3556. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3557. </Data>
 3558. <Data>
 3559. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3560. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3561. </Data>
 3562. <Data>
 3563. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3564. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3565. </Data>
 3566. <Data>
 3567. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 3568. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys (6.1.7601.17514, 122.50 kB (125 440 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 3569. </Data>
 3570. <Data>
 3571. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3572. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3573. </Data>
 3574. <Data>
 3575. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3576. <Värde><![CDATA[[00000016] Microsoft ISATAP Adapter]]></Värde>
 3577. </Data>
 3578. <Data>
 3579. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3580. <Värde><![CDATA[Tunnel]]></Värde>
 3581. </Data>
 3582. <Data>
 3583. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3584. <Värde><![CDATA[Microsoft ISATAP Adapter]]></Värde>
 3585. </Data>
 3586. <Data>
 3587. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3588. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3589. </Data>
 3590. <Data>
 3591. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3592. <Värde><![CDATA[ROOT\*ISATAP\0002]]></Värde>
 3593. </Data>
 3594. <Data>
 3595. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3596. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3597. </Data>
 3598. <Data>
 3599. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3600. <Värde><![CDATA[16]]></Värde>
 3601. </Data>
 3602. <Data>
 3603. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3604. <Värde><![CDATA[tunnel]]></Värde>
 3605. </Data>
 3606. <Data>
 3607. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3608. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3609. </Data>
 3610. <Data>
 3611. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3612. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3613. </Data>
 3614. <Data>
 3615. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3616. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3617. </Data>
 3618. <Data>
 3619. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3620. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3621. </Data>
 3622. <Data>
 3623. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3624. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3625. </Data>
 3626. <Data>
 3627. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3628. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3629. </Data>
 3630. <Data>
 3631. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3632. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3633. </Data>
 3634. <Data>
 3635. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3636. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3637. </Data>
 3638. <Data>
 3639. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 3640. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys (6.1.7601.17514, 122.50 kB (125 440 byte), 2012-08-02 21:10)]]></Värde>
 3641. </Data>
 3642. <Data>
 3643. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3644. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3645. </Data>
 3646. <Data>
 3647. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3648. <Värde><![CDATA[[00000018] Bluetooth Device (Personal Area Network)]]></Värde>
 3649. </Data>
 3650. <Data>
 3651. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3652. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3653. </Data>
 3654. <Data>
 3655. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3656. <Värde><![CDATA[Bluetooth Device (Personal Area Network)]]></Värde>
 3657. </Data>
 3658. <Data>
 3659. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3660. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3661. </Data>
 3662. <Data>
 3663. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3664. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3665. </Data>
 3666. <Data>
 3667. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3668. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3669. </Data>
 3670. <Data>
 3671. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3672. <Värde><![CDATA[18]]></Värde>
 3673. </Data>
 3674. <Data>
 3675. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3676. <Värde><![CDATA[BthPan]]></Värde>
 3677. </Data>
 3678. <Data>
 3679. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3680. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3681. </Data>
 3682. <Data>
 3683. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3684. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3685. </Data>
 3686. <Data>
 3687. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3688. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3689. </Data>
 3690. <Data>
 3691. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3692. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3693. </Data>
 3694. <Data>
 3695. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3696. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3697. </Data>
 3698. <Data>
 3699. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3700. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3701. </Data>
 3702. <Data>
 3703. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3704. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3705. </Data>
 3706. <Data>
 3707. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3708. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3709. </Data>
 3710. <Data>
 3711. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3712. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3713. </Data>
 3714. <Data>
 3715. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3716. <Värde><![CDATA[[00000020] Bluetooth Device (Personal Area Network)]]></Värde>
 3717. </Data>
 3718. <Data>
 3719. <Objekt><![CDATA[Korttyp]]></Objekt>
 3720. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3721. </Data>
 3722. <Data>
 3723. <Objekt><![CDATA[Produkttyp]]></Objekt>
 3724. <Värde><![CDATA[Bluetooth Device (Personal Area Network)]]></Värde>
 3725. </Data>
 3726. <Data>
 3727. <Objekt><![CDATA[Installerat]]></Objekt>
 3728. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3729. </Data>
 3730. <Data>
 3731. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 3732. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3733. </Data>
 3734. <Data>
 3735. <Objekt><![CDATA[Senaste återställning]]></Objekt>
 3736. <Värde><![CDATA[2013-10-13 23:27]]></Värde>
 3737. </Data>
 3738. <Data>
 3739. <Objekt><![CDATA[Index]]></Objekt>
 3740. <Värde><![CDATA[20]]></Värde>
 3741. </Data>
 3742. <Data>
 3743. <Objekt><![CDATA[Tjänstnamn]]></Objekt>
 3744. <Värde><![CDATA[BthPan]]></Värde>
 3745. </Data>
 3746. <Data>
 3747. <Objekt><![CDATA[IP-adress]]></Objekt>
 3748. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3749. </Data>
 3750. <Data>
 3751. <Objekt><![CDATA[IP-nät]]></Objekt>
 3752. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3753. </Data>
 3754. <Data>
 3755. <Objekt><![CDATA[Standard-gateway för IP]]></Objekt>
 3756. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3757. </Data>
 3758. <Data>
 3759. <Objekt><![CDATA[DHCP är aktiverat]]></Objekt>
 3760. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3761. </Data>
 3762. <Data>
 3763. <Objekt><![CDATA[DHCP-server]]></Objekt>
 3764. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3765. </Data>
 3766. <Data>
 3767. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet upphör]]></Objekt>
 3768. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3769. </Data>
 3770. <Data>
 3771. <Objekt><![CDATA[DHCP-lånet erhölls]]></Objekt>
 3772. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3773. </Data>
 3774. <Data>
 3775. <Objekt><![CDATA[MAC-adress]]></Objekt>
 3776. <Värde><![CDATA[Inte tillgängligt]]></Värde>
 3777. </Data>
 3778. </Category>
 3779. <Category name="Protokoll">
 3780. <Data>
 3781. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3782. <Värde><![CDATA[MSAFD Tcpip [TCP/IP]]]></Värde>
 3783. </Data>
 3784. <Data>
 3785. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 3786. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3787. </Data>
 3788. <Data>
 3789. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 3790. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3791. </Data>
 3792. <Data>
 3793. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 3794. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3795. </Data>
 3796. <Data>
 3797. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 3798. <Värde><![CDATA[16 byte]]></Värde>
 3799. </Data>
 3800. <Data>
 3801. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 3802. <Värde><![CDATA[0 byte]]></Värde>
 3803. </Data>
 3804. <Data>
 3805. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 3806. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3807. </Data>
 3808. <Data>
 3809. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 3810. <Värde><![CDATA[16 byte]]></Värde>
 3811. </Data>
 3812. <Data>
 3813. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 3814. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3815. </Data>
 3816. <Data>
 3817. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 3818. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3819. </Data>
 3820. <Data>
 3821. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 3822. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3823. </Data>
 3824. <Data>
 3825. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 3826. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3827. </Data>
 3828. <Data>
 3829. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 3830. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3831. </Data>
 3832. <Data>
 3833. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 3834. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3835. </Data>
 3836. <Data>
 3837. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 3838. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3839. </Data>
 3840. <Data>
 3841. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 3842. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3843. </Data>
 3844. <Data>
 3845. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 3846. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3847. </Data>
 3848. <Data>
 3849. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3850. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3851. </Data>
 3852. <Data>
 3853. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3854. <Värde><![CDATA[MSAFD Tcpip [UDP/IP]]]></Värde>
 3855. </Data>
 3856. <Data>
 3857. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 3858. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3859. </Data>
 3860. <Data>
 3861. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 3862. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3863. </Data>
 3864. <Data>
 3865. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 3866. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3867. </Data>
 3868. <Data>
 3869. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 3870. <Värde><![CDATA[16 byte]]></Värde>
 3871. </Data>
 3872. <Data>
 3873. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 3874. <Värde><![CDATA[63.99 kB (65 527 byte)]]></Värde>
 3875. </Data>
 3876. <Data>
 3877. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 3878. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3879. </Data>
 3880. <Data>
 3881. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 3882. <Värde><![CDATA[16 byte]]></Värde>
 3883. </Data>
 3884. <Data>
 3885. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 3886. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3887. </Data>
 3888. <Data>
 3889. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 3890. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3891. </Data>
 3892. <Data>
 3893. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 3894. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3895. </Data>
 3896. <Data>
 3897. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 3898. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3899. </Data>
 3900. <Data>
 3901. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 3902. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3903. </Data>
 3904. <Data>
 3905. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 3906. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3907. </Data>
 3908. <Data>
 3909. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 3910. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3911. </Data>
 3912. <Data>
 3913. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 3914. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3915. </Data>
 3916. <Data>
 3917. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 3918. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3919. </Data>
 3920. <Data>
 3921. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3922. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3923. </Data>
 3924. <Data>
 3925. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3926. <Värde><![CDATA[MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]]]></Värde>
 3927. </Data>
 3928. <Data>
 3929. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 3930. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3931. </Data>
 3932. <Data>
 3933. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 3934. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3935. </Data>
 3936. <Data>
 3937. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 3938. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3939. </Data>
 3940. <Data>
 3941. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 3942. <Värde><![CDATA[28 byte]]></Värde>
 3943. </Data>
 3944. <Data>
 3945. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 3946. <Värde><![CDATA[0 byte]]></Värde>
 3947. </Data>
 3948. <Data>
 3949. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 3950. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3951. </Data>
 3952. <Data>
 3953. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 3954. <Värde><![CDATA[28 byte]]></Värde>
 3955. </Data>
 3956. <Data>
 3957. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 3958. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3959. </Data>
 3960. <Data>
 3961. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 3962. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3963. </Data>
 3964. <Data>
 3965. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 3966. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3967. </Data>
 3968. <Data>
 3969. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 3970. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3971. </Data>
 3972. <Data>
 3973. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 3974. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3975. </Data>
 3976. <Data>
 3977. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 3978. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3979. </Data>
 3980. <Data>
 3981. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 3982. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 3983. </Data>
 3984. <Data>
 3985. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 3986. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3987. </Data>
 3988. <Data>
 3989. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 3990. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 3991. </Data>
 3992. <Data>
 3993. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 3994. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 3995. </Data>
 3996. <Data>
 3997. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 3998. <Värde><![CDATA[MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]]]></Värde>
 3999. </Data>
 4000. <Data>
 4001. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 4002. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4003. </Data>
 4004. <Data>
 4005. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 4006. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4007. </Data>
 4008. <Data>
 4009. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 4010. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4011. </Data>
 4012. <Data>
 4013. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 4014. <Värde><![CDATA[28 byte]]></Värde>
 4015. </Data>
 4016. <Data>
 4017. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 4018. <Värde><![CDATA[63.99 kB (65 527 byte)]]></Värde>
 4019. </Data>
 4020. <Data>
 4021. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 4022. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4023. </Data>
 4024. <Data>
 4025. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 4026. <Värde><![CDATA[28 byte]]></Värde>
 4027. </Data>
 4028. <Data>
 4029. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 4030. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4031. </Data>
 4032. <Data>
 4033. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 4034. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4035. </Data>
 4036. <Data>
 4037. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 4038. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4039. </Data>
 4040. <Data>
 4041. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 4042. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4043. </Data>
 4044. <Data>
 4045. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 4046. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4047. </Data>
 4048. <Data>
 4049. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 4050. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4051. </Data>
 4052. <Data>
 4053. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 4054. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4055. </Data>
 4056. <Data>
 4057. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 4058. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4059. </Data>
 4060. <Data>
 4061. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 4062. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4063. </Data>
 4064. <Data>
 4065. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4066. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4067. </Data>
 4068. <Data>
 4069. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 4070. <Värde><![CDATA[RSVP TCPv6-tjänstprovider]]></Värde>
 4071. </Data>
 4072. <Data>
 4073. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 4074. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4075. </Data>
 4076. <Data>
 4077. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 4078. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4079. </Data>
 4080. <Data>
 4081. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 4082. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4083. </Data>
 4084. <Data>
 4085. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 4086. <Värde><![CDATA[28 byte]]></Värde>
 4087. </Data>
 4088. <Data>
 4089. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 4090. <Värde><![CDATA[0 byte]]></Värde>
 4091. </Data>
 4092. <Data>
 4093. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 4094. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4095. </Data>
 4096. <Data>
 4097. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 4098. <Värde><![CDATA[28 byte]]></Värde>
 4099. </Data>
 4100. <Data>
 4101. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 4102. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4103. </Data>
 4104. <Data>
 4105. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 4106. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4107. </Data>
 4108. <Data>
 4109. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 4110. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4111. </Data>
 4112. <Data>
 4113. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 4114. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4115. </Data>
 4116. <Data>
 4117. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 4118. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4119. </Data>
 4120. <Data>
 4121. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 4122. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4123. </Data>
 4124. <Data>
 4125. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 4126. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4127. </Data>
 4128. <Data>
 4129. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 4130. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4131. </Data>
 4132. <Data>
 4133. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 4134. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4135. </Data>
 4136. <Data>
 4137. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4138. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4139. </Data>
 4140. <Data>
 4141. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 4142. <Värde><![CDATA[RSVP TCP-tjänstprovider]]></Värde>
 4143. </Data>
 4144. <Data>
 4145. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 4146. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4147. </Data>
 4148. <Data>
 4149. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 4150. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4151. </Data>
 4152. <Data>
 4153. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 4154. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4155. </Data>
 4156. <Data>
 4157. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 4158. <Värde><![CDATA[16 byte]]></Värde>
 4159. </Data>
 4160. <Data>
 4161. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 4162. <Värde><![CDATA[0 byte]]></Värde>
 4163. </Data>
 4164. <Data>
 4165. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 4166. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4167. </Data>
 4168. <Data>
 4169. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 4170. <Värde><![CDATA[16 byte]]></Värde>
 4171. </Data>
 4172. <Data>
 4173. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 4174. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4175. </Data>
 4176. <Data>
 4177. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 4178. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4179. </Data>
 4180. <Data>
 4181. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 4182. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4183. </Data>
 4184. <Data>
 4185. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 4186. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4187. </Data>
 4188. <Data>
 4189. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 4190. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4191. </Data>
 4192. <Data>
 4193. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 4194. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4195. </Data>
 4196. <Data>
 4197. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 4198. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4199. </Data>
 4200. <Data>
 4201. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 4202. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4203. </Data>
 4204. <Data>
 4205. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 4206. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4207. </Data>
 4208. <Data>
 4209. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4210. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4211. </Data>
 4212. <Data>
 4213. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 4214. <Värde><![CDATA[RSVP UDPv6-tjänstprovider]]></Värde>
 4215. </Data>
 4216. <Data>
 4217. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 4218. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4219. </Data>
 4220. <Data>
 4221. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 4222. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4223. </Data>
 4224. <Data>
 4225. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 4226. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4227. </Data>
 4228. <Data>
 4229. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 4230. <Värde><![CDATA[28 byte]]></Värde>
 4231. </Data>
 4232. <Data>
 4233. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 4234. <Värde><![CDATA[63.99 kB (65 527 byte)]]></Värde>
 4235. </Data>
 4236. <Data>
 4237. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 4238. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4239. </Data>
 4240. <Data>
 4241. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 4242. <Värde><![CDATA[28 byte]]></Värde>
 4243. </Data>
 4244. <Data>
 4245. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 4246. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4247. </Data>
 4248. <Data>
 4249. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 4250. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4251. </Data>
 4252. <Data>
 4253. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 4254. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4255. </Data>
 4256. <Data>
 4257. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 4258. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4259. </Data>
 4260. <Data>
 4261. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 4262. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4263. </Data>
 4264. <Data>
 4265. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 4266. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4267. </Data>
 4268. <Data>
 4269. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 4270. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4271. </Data>
 4272. <Data>
 4273. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 4274. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4275. </Data>
 4276. <Data>
 4277. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 4278. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4279. </Data>
 4280. <Data>
 4281. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4282. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4283. </Data>
 4284. <Data>
 4285. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 4286. <Värde><![CDATA[RSVP UDP-tjänstprovider]]></Värde>
 4287. </Data>
 4288. <Data>
 4289. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 4290. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4291. </Data>
 4292. <Data>
 4293. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 4294. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4295. </Data>
 4296. <Data>
 4297. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 4298. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4299. </Data>
 4300. <Data>
 4301. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 4302. <Värde><![CDATA[16 byte]]></Värde>
 4303. </Data>
 4304. <Data>
 4305. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 4306. <Värde><![CDATA[63.99 kB (65 527 byte)]]></Värde>
 4307. </Data>
 4308. <Data>
 4309. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 4310. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4311. </Data>
 4312. <Data>
 4313. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 4314. <Värde><![CDATA[16 byte]]></Värde>
 4315. </Data>
 4316. <Data>
 4317. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 4318. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4319. </Data>
 4320. <Data>
 4321. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 4322. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4323. </Data>
 4324. <Data>
 4325. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 4326. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4327. </Data>
 4328. <Data>
 4329. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 4330. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4331. </Data>
 4332. <Data>
 4333. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 4334. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4335. </Data>
 4336. <Data>
 4337. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 4338. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4339. </Data>
 4340. <Data>
 4341. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 4342. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4343. </Data>
 4344. <Data>
 4345. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 4346. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4347. </Data>
 4348. <Data>
 4349. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 4350. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4351. </Data>
 4352. <Data>
 4353. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4354. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4355. </Data>
 4356. <Data>
 4357. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 4358. <Värde><![CDATA[MSAFD RfComm [Bluetooth]]]></Värde>
 4359. </Data>
 4360. <Data>
 4361. <Objekt><![CDATA[Anslutningslös tjänst]]></Objekt>
 4362. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4363. </Data>
 4364. <Data>
 4365. <Objekt><![CDATA[Garanterar leverans]]></Objekt>
 4366. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4367. </Data>
 4368. <Data>
 4369. <Objekt><![CDATA[Garanterar sekvensiering]]></Objekt>
 4370. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4371. </Data>
 4372. <Data>
 4373. <Objekt><![CDATA[Största adresstorlek]]></Objekt>
 4374. <Värde><![CDATA[30 byte]]></Värde>
 4375. </Data>
 4376. <Data>
 4377. <Objekt><![CDATA[Största meddelandestorlek]]></Objekt>
 4378. <Värde><![CDATA[0 byte]]></Värde>
 4379. </Data>
 4380. <Data>
 4381. <Objekt><![CDATA[Meddelandeorienterat]]></Objekt>
 4382. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4383. </Data>
 4384. <Data>
 4385. <Objekt><![CDATA[Minsta adresstorlek]]></Objekt>
 4386. <Värde><![CDATA[30 byte]]></Värde>
 4387. </Data>
 4388. <Data>
 4389. <Objekt><![CDATA[Pseudoströmorienterat]]></Objekt>
 4390. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4391. </Data>
 4392. <Data>
 4393. <Objekt><![CDATA[Broadcasting stöds]]></Objekt>
 4394. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4395. </Data>
 4396. <Data>
 4397. <Objekt><![CDATA[Anslutningsdata stöds]]></Objekt>
 4398. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4399. </Data>
 4400. <Data>
 4401. <Objekt><![CDATA[Frånkopplingsdata stöds]]></Objekt>
 4402. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4403. </Data>
 4404. <Data>
 4405. <Objekt><![CDATA[Kryptering stöds]]></Objekt>
 4406. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4407. </Data>
 4408. <Data>
 4409. <Objekt><![CDATA[Expedieringsdata stöds]]></Objekt>
 4410. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4411. </Data>
 4412. <Data>
 4413. <Objekt><![CDATA[Elegant avstängning stöds]]></Objekt>
 4414. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4415. </Data>
 4416. <Data>
 4417. <Objekt><![CDATA[Garanterad bandbredd stöds]]></Objekt>
 4418. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4419. </Data>
 4420. <Data>
 4421. <Objekt><![CDATA[Multicasting stöds]]></Objekt>
 4422. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4423. </Data>
 4424. </Category>
 4425. <Category name="WinSock">
 4426. <Data>
 4427. <Objekt><![CDATA[Fil]]></Objekt>
 4428. <Värde><![CDATA[c:\windows\syswow64\wsock32.dll]]></Värde>
 4429. </Data>
 4430. <Data>
 4431. <Objekt><![CDATA[Storlek]]></Objekt>
 4432. <Värde><![CDATA[15.00 kB (15 360 byte)]]></Värde>
 4433. </Data>
 4434. <Data>
 4435. <Objekt><![CDATA[Version]]></Objekt>
 4436. <Värde><![CDATA[6.1.7600.16385]]></Värde>
 4437. </Data>
 4438. <Data>
 4439. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4440. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4441. </Data>
 4442. <Data>
 4443. <Objekt><![CDATA[Fil]]></Objekt>
 4444. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\wsock32.dll]]></Värde>
 4445. </Data>
 4446. <Data>
 4447. <Objekt><![CDATA[Storlek]]></Objekt>
 4448. <Värde><![CDATA[18.00 kB (18 432 byte)]]></Värde>
 4449. </Data>
 4450. <Data>
 4451. <Objekt><![CDATA[Version]]></Objekt>
 4452. <Värde><![CDATA[6.1.7600.16385]]></Värde>
 4453. </Data>
 4454. </Category>
 4455. </Category>
 4456. <Category name="Portar">
 4457. <Category name="Seriella">
 4458. <Data>
 4459. <Objekt><![CDATA[Namn]]></Objekt>
 4460. <Värde><![CDATA[Communications Port (COM1)]]></Värde>
 4461. </Data>
 4462. <Data>
 4463. <Objekt><![CDATA[Status]]></Objekt>
 4464. <Värde><![CDATA[OK]]></Värde>
 4465. </Data>
 4466. <Data>
 4467. <Objekt><![CDATA[PNP-enhets-ID]]></Objekt>
 4468. <Värde><![CDATA[ACPI\PNP0501\1]]></Värde>
 4469. </Data>
 4470. <Data>
 4471. <Objekt><![CDATA[Största storlek för indatabuffert]]></Objekt>
 4472. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4473. </Data>
 4474. <Data>
 4475. <Objekt><![CDATA[Största storlek för utdatabuffert]]></Objekt>
 4476. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4477. </Data>
 4478. <Data>
 4479. <Objekt><![CDATA[Baudvärde kan anges]]></Objekt>
 4480. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4481. </Data>
 4482. <Data>
 4483. <Objekt><![CDATA[Databitar kan anges]]></Objekt>
 4484. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4485. </Data>
 4486. <Data>
 4487. <Objekt><![CDATA[Flödeskontroll kan anges]]></Objekt>
 4488. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4489. </Data>
 4490. <Data>
 4491. <Objekt><![CDATA[Paritet kan anges]]></Objekt>
 4492. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4493. </Data>
 4494. <Data>
 4495. <Objekt><![CDATA[Paritetskontroll kan anges]]></Objekt>
 4496. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4497. </Data>
 4498. <Data>
 4499. <Objekt><![CDATA[Stoppbitar kan anges]]></Objekt>
 4500. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4501. </Data>
 4502. <Data>
 4503. <Objekt><![CDATA[RLSD kan anges]]></Objekt>
 4504. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4505. </Data>
 4506. <Data>
 4507. <Objekt><![CDATA[RLSD stöds]]></Objekt>
 4508. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4509. </Data>
 4510. <Data>
 4511. <Objekt><![CDATA[16-bitarsläge stöds]]></Objekt>
 4512. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4513. </Data>
 4514. <Data>
 4515. <Objekt><![CDATA[Speciella tecken stöds]]></Objekt>
 4516. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4517. </Data>
 4518. <Data>
 4519. <Objekt><![CDATA[Baud]]></Objekt>
 4520. <Värde><![CDATA[9600]]></Värde>
 4521. </Data>
 4522. <Data>
 4523. <Objekt><![CDATA[Bitar per byte]]></Objekt>
 4524. <Värde><![CDATA[8]]></Värde>
 4525. </Data>
 4526. <Data>
 4527. <Objekt><![CDATA[Stoppbitar]]></Objekt>
 4528. <Värde><![CDATA[1]]></Värde>
 4529. </Data>
 4530. <Data>
 4531. <Objekt><![CDATA[Paritet]]></Objekt>
 4532. <Värde><![CDATA[None]]></Värde>
 4533. </Data>
 4534. <Data>
 4535. <Objekt><![CDATA[Upptagen]]></Objekt>
 4536. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4537. </Data>
 4538. <Data>
 4539. <Objekt><![CDATA[Avbryt läsning/skrivning vid fel]]></Objekt>
 4540. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4541. </Data>
 4542. <Data>
 4543. <Objekt><![CDATA[Binärt läge är aktiverat]]></Objekt>
 4544. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4545. </Data>
 4546. <Data>
 4547. <Objekt><![CDATA[Fortsätt överföring vid XOff]]></Objekt>
 4548. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4549. </Data>
 4550. <Data>
 4551. <Objekt><![CDATA[CTS-flödeskontroll för utgående trafik]]></Objekt>
 4552. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4553. </Data>
 4554. <Data>
 4555. <Objekt><![CDATA[Ignorera NULL-byte]]></Objekt>
 4556. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4557. </Data>
 4558. <Data>
 4559. <Objekt><![CDATA[DSR-flödeskontroll för utgående trafik]]></Objekt>
 4560. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4561. </Data>
 4562. <Data>
 4563. <Objekt><![CDATA[DSR-känslighet]]></Objekt>
 4564. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4565. </Data>
 4566. <Data>
 4567. <Objekt><![CDATA[DTR-flödeskontrollstyp]]></Objekt>
 4568. <Värde><![CDATA[Enable]]></Värde>
 4569. </Data>
 4570. <Data>
 4571. <Objekt><![CDATA[EOF-tecken]]></Objekt>
 4572. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4573. </Data>
 4574. <Data>
 4575. <Objekt><![CDATA[Tecken för felersättning]]></Objekt>
 4576. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4577. </Data>
 4578. <Data>
 4579. <Objekt><![CDATA[Felersättning är aktiverat]]></Objekt>
 4580. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4581. </Data>
 4582. <Data>
 4583. <Objekt><![CDATA[Händelsetecken]]></Objekt>
 4584. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4585. </Data>
 4586. <Data>
 4587. <Objekt><![CDATA[Paritetskontroll är aktiverat]]></Objekt>
 4588. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4589. </Data>
 4590. <Data>
 4591. <Objekt><![CDATA[RTS-flödeskontrollstyp]]></Objekt>
 4592. <Värde><![CDATA[Enable]]></Värde>
 4593. </Data>
 4594. <Data>
 4595. <Objekt><![CDATA[XOff-tecken]]></Objekt>
 4596. <Värde><![CDATA[19]]></Värde>
 4597. </Data>
 4598. <Data>
 4599. <Objekt><![CDATA[Tröskelvärde för XOffXMit]]></Objekt>
 4600. <Värde><![CDATA[512]]></Värde>
 4601. </Data>
 4602. <Data>
 4603. <Objekt><![CDATA[XOn-tecken]]></Objekt>
 4604. <Värde><![CDATA[17]]></Värde>
 4605. </Data>
 4606. <Data>
 4607. <Objekt><![CDATA[Tröskelvärde för XOnXMit]]></Objekt>
 4608. <Värde><![CDATA[2048]]></Värde>
 4609. </Data>
 4610. <Data>
 4611. <Objekt><![CDATA[XOnXOff-flödeskontroll för inkommande trafik]]></Objekt>
 4612. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4613. </Data>
 4614. <Data>
 4615. <Objekt><![CDATA[XOnXOff-flödeskontroll för utgående trafik]]></Objekt>
 4616. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4617. </Data>
 4618. <Data>
 4619. <Objekt><![CDATA[I/O-port]]></Objekt>
 4620. <Värde><![CDATA[0x000003F8-0x000003FF]]></Värde>
 4621. </Data>
 4622. <Data>
 4623. <Objekt><![CDATA[IRQ-kanal]]></Objekt>
 4624. <Värde><![CDATA[IRQ 4]]></Värde>
 4625. </Data>
 4626. <Data>
 4627. <Objekt><![CDATA[Drivrutin]]></Objekt>
 4628. <Värde><![CDATA[c:\windows\system32\drivers\serial.sys (6.1.7600.16385, 92.00 kB (94 208 byte), 2009-07-14 02:00)]]></Värde>
 4629. </Data>
 4630. </Category>
 4631. <Category name="Parallella">
 4632. <Data>
 4633. <Objekt></Objekt>
 4634. <Värde></Värde>
 4635. </Data>
 4636. </Category>
 4637. </Category>
 4638. <Category name="Lagring">
 4639. <Category name="Enheter">
 4640. <Data>
 4641. <Objekt><![CDATA[Enhet]]></Objekt>
 4642. <Värde><![CDATA[C:]]></Värde>
 4643. </Data>
 4644. <Data>
 4645. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 4646. <Värde><![CDATA[Local Fixed Disk]]></Värde>
 4647. </Data>
 4648. <Data>
 4649. <Objekt><![CDATA[Komprimerad]]></Objekt>
 4650. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4651. </Data>
 4652. <Data>
 4653. <Objekt><![CDATA[Filsystem]]></Objekt>
 4654. <Värde><![CDATA[NTFS]]></Värde>
 4655. </Data>
 4656. <Data>
 4657. <Objekt><![CDATA[Storlek]]></Objekt>
 4658. <Värde><![CDATA[1.36 TB (1 500 194 533 376 byte)]]></Värde>
 4659. </Data>
 4660. <Data>
 4661. <Objekt><![CDATA[Ledigt utrymme]]></Objekt>
 4662. <Värde><![CDATA[531.59 GB (570 785 820 672 byte)]]></Värde>
 4663. </Data>
 4664. <Data>
 4665. <Objekt><![CDATA[Volymens namn]]></Objekt>
 4666. <Värde><![CDATA[Boot Drive]]></Värde>
 4667. </Data>
 4668. <Data>
 4669. <Objekt><![CDATA[Volymens serienummer]]></Objekt>
 4670. <Värde><![CDATA[ACF6698A]]></Värde>
 4671. </Data>
 4672. <Data>
 4673. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4674. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4675. </Data>
 4676. <Data>
 4677. <Objekt><![CDATA[Enhet]]></Objekt>
 4678. <Värde><![CDATA[E:]]></Värde>
 4679. </Data>
 4680. <Data>
 4681. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 4682. <Värde><![CDATA[CD-ROM Disc]]></Värde>
 4683. </Data>
 4684. <Data>
 4685. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4686. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4687. </Data>
 4688. <Data>
 4689. <Objekt><![CDATA[Enhet]]></Objekt>
 4690. <Värde><![CDATA[X:]]></Värde>
 4691. </Data>
 4692. <Data>
 4693. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 4694. <Värde><![CDATA[Local Fixed Disk]]></Värde>
 4695. </Data>
 4696. <Data>
 4697. <Objekt><![CDATA[Komprimerad]]></Objekt>
 4698. <Värde><![CDATA[Nej]]></Värde>
 4699. </Data>
 4700. <Data>
 4701. <Objekt><![CDATA[Filsystem]]></Objekt>
 4702. <Värde><![CDATA[NTFS]]></Värde>
 4703. </Data>
 4704. <Data>
 4705. <Objekt><![CDATA[Storlek]]></Objekt>
 4706. <Värde><![CDATA[1.82 TB (2 000 396 742 656 byte)]]></Värde>
 4707. </Data>
 4708. <Data>
 4709. <Objekt><![CDATA[Ledigt utrymme]]></Objekt>
 4710. <Värde><![CDATA[621.52 GB (667 356 962 816 byte)]]></Värde>
 4711. </Data>
 4712. <Data>
 4713. <Objekt><![CDATA[Volymens namn]]></Objekt>
 4714. <Värde><![CDATA[Xtra Lagring]]></Värde>
 4715. </Data>
 4716. <Data>
 4717. <Objekt><![CDATA[Volymens serienummer]]></Objekt>
 4718. <Värde><![CDATA[C2ABAF02]]></Värde>
 4719. </Data>
 4720. </Category>
 4721. <Category name="Diskar">
 4722. <Data>
 4723. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 4724. <Värde><![CDATA[Diskenhet]]></Värde>
 4725. </Data>
 4726. <Data>
 4727. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 4728. <Värde><![CDATA[(Standarddiskenheter)]]></Värde>
 4729. </Data>
 4730. <Data>
 4731. <Objekt><![CDATA[Modell]]></Objekt>
 4732. <Värde><![CDATA[WDC WD15EARS-00Z5B1 ATA Device]]></Värde>
 4733. </Data>
 4734. <Data>
 4735. <Objekt><![CDATA[Byte per sektor]]></Objekt>
 4736. <Värde><![CDATA[512]]></Värde>
 4737. </Data>
 4738. <Data>
 4739. <Objekt><![CDATA[Medium inmatat]]></Objekt>
 4740. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4741. </Data>
 4742. <Data>
 4743. <Objekt><![CDATA[Medietyp]]></Objekt>
 4744. <Värde><![CDATA[Fixed hard disk]]></Värde>
 4745. </Data>
 4746. <Data>
 4747. <Objekt><![CDATA[Partitioner]]></Objekt>
 4748. <Värde><![CDATA[1]]></Värde>
 4749. </Data>
 4750. <Data>
 4751. <Objekt><![CDATA[SCSI-buss]]></Objekt>
 4752. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4753. </Data>
 4754. <Data>
 4755. <Objekt><![CDATA[Logisk SCSI-enhet]]></Objekt>
 4756. <Värde><![CDATA[0]]></Värde>
 4757. </Data>
 4758. <Data>
 4759. <Objekt><![CDATA[SCSI-port]]></Objekt>
 4760. <Värde><![CDATA[3]]></Värde>
 4761. </Data>
 4762. <Data>
 4763. <Objekt><![CDATA[SCSI-mål-ID]]></Objekt>
 4764. <Värde><![CDATA[1]]></Värde>
 4765. </Data>
 4766. <Data>
 4767. <Objekt><![CDATA[Sektorer per spår]]></Objekt>
 4768. <Värde><![CDATA[63]]></Värde>
 4769. </Data>
 4770. <Data>
 4771. <Objekt><![CDATA[Storlek]]></Objekt>
 4772. <Värde><![CDATA[1.36 TB (1 500 299 297 280 byte)]]></Värde>
 4773. </Data>
 4774. <Data>
 4775. <Objekt><![CDATA[Antal cylindrar]]></Objekt>
 4776. <Värde><![CDATA[182 401]]></Värde>
 4777. </Data>
 4778. <Data>
 4779. <Objekt><![CDATA[Antal sektorer]]></Objekt>
 4780. <Värde><![CDATA[2 930 272 065]]></Värde>
 4781. </Data>
 4782. <Data>
 4783. <Objekt><![CDATA[Antal spår]]></Objekt>
 4784. <Värde><![CDATA[46 512 255]]></Värde>
 4785. </Data>
 4786. <Data>
 4787. <Objekt><![CDATA[Spår per cylinder]]></Objekt>
 4788. <Värde><![CDATA[255]]></Värde>
 4789. </Data>
 4790. <Data>
 4791. <Objekt><![CDATA[Partition]]></Objekt>
 4792. <Värde><![CDATA[Disk #1, Partition #0]]></Värde>
 4793. </Data>
 4794. <Data>
 4795. <Objekt><![CDATA[Partitionsstorlek]]></Objekt>
 4796. <Värde><![CDATA[1.36 TB (1 500 299 395 072 byte)]]></Värde>
 4797. </Data>
 4798. <Data>
 4799. <Objekt><![CDATA[Partitionen börjar vid]]></Objekt>
 4800. <Värde><![CDATA[1 048 576 byte]]></Värde>
 4801. </Data>
 4802. <Data>
 4803. <Objekt><![CDATA[]]></Objekt>
 4804. <Värde><![CDATA[]]></Värde>
 4805. </Data>
 4806. <Data>
 4807. <Objekt><![CDATA[Beskrivning]]></Objekt>
 4808. <Värde><![CDATA[Diskenhet]]></Värde>
 4809. </Data>
 4810. <Data>
 4811. <Objekt><![CDATA[Tillverkare]]></Objekt>
 4812. <Värde><![CDATA[(Standarddiskenheter)]]></Värde>
 4813. </Data>
 4814. <Data>
 4815. <Objekt><![CDATA[Modell]]></Objekt>
 4816. <Värde><![CDATA[WDC WD15EVDS-73V9B0 ATA Device]]></Värde>
 4817. </Data>
 4818. <Data>
 4819. <Objekt><![CDATA[Byte per sektor]]></Objekt>
 4820. <Värde><![CDATA[512]]></Värde>
 4821. </Data>
 4822. <Data>
 4823. <Objekt><![CDATA[Medium inmatat]]></Objekt>
 4824. <Värde><![CDATA[Ja]]></Värde>
 4825. </Data>
 4826. <Data>
 4827. <Objekt><![CDATA[Medietyp]]></Objekt>
 4828. <Värde><![CDATA[Fixed hard disk]]></Värde>
 4829. <