\ Licna zarada preduzetnika privredni savetnik - /g/pasta 2.4
From Capacious Stork, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
 1. Licna zarada preduzetnika privredni savetnik
 2. ____________________________________________________________________________________________________
 3. ❤️  Link №1: https://bit.ly/2Az33Zd
 4. ____________________________________________________________________________________________________
 5. ❤️  Link №2: http://loughsaddtippci.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjQ6Imh0dHA6Ly9zdGlra2VkLmNvbV8yX2R0LyI7czozOiJrZXkiO3M6NDQ6IkxpY25hIHphcmFkYSBwcmVkdXpldG5pa2EgcHJpdnJlZG5pIHNhdmV0bmlrIjt9
 6. ____________________________________________________________________________________________________
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. Iazberemo Radnika iz padajuće liste. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u primeni od 30.
 80.  
 81. U pozivu na broj odobrenja, za sve navedene uplatne račune, upisuju se: kontrolni broj, šifra opštine prema sedištu preduzetnika i PIB isplatioca preduzetnika. Pogledajte knjigu PK1 oorasce PPDG1 i PB1. Najveću pogodnost za preduzetnik donosi izmena kojom se uvodi lična zarada preduzetnika.
 82.  
 83. Konsalting centar - De fakto, firma plaća porez na dobit od 15% na kraju svake godine na knjigovodstveno utvrđenu dobit u Poreskom bilansu, i još 15% plaća vlasnik prilikom isplate dobiti, ukoliko se donese odluka o isplati.
 84.  
 85. Pred vama je kalkulator za preduzetnike koji vam može pomoći da bolje razumete oporezivanje preduzetnika i time, kao preduzetnik, donosite bolje odluke u poslovanju. Navedene promene predstavljaju vrstu izazova za preduzetnike i otvaraju se neka pitanja na koja preduzetnik treba da odgovori, kao na primer sledeća. Opis PREDUZETNIK Paušalac Vodi poslovne knjige Isplaćuje ličnu zaradu preduzetnika NE Isplaćuje ličnu zaradu preduzetnika Godišnji podaci 1. Rashodi bez doprinosa, lične zarade preduzetnika i knjigovođe X Mesečni podaci 3. Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa X 4. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa X 5. Osnovica za porez i doprinose za paušalca - mesečna iz rešenja X X 6. Lična zarada preduzetnika bruto X X 7. Poresko oslobođenje X X 8. Porez na ličnu zaradu preduzetnika % X X 9. Doprinos PIO ličnu zaradu preduzetnika % X X 10. Doprinos za zdravstveno osig. Lična zarada preduzetnika neto X X 13. Mesečni trošak poreza i doprinosa za ličnu zaradu preduzetnika X X Godišnji podaci: 14. Godišnji knjigovodstveni trošak lične zarade preduzetnika X X 15. Godišnji trošak za računovođu 16. Porez na prihod od samostalne delatnosti % 18. Procenjena godišnja maksimalna osnovica za plaćanje doprinosa u 2014. Osnovica za plaćanje doprinosa X 20. Doprinos PIO % X 21. Doprinos za zdravstveno osiguranje % X 22. Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti % X Uporedni pregled za odlučivanje Ukupno godišnji troškovi poreza i doprinosa Godišnji trošak za računovođu Neto prihod koji ulazi u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak Procenjena godišnja osnovica iznad koje se plaća godišnji porez na dohodak za 2014. Potom je potrebno izabrati pritisnuti dugme Obračunaj. U određenim slučajevima pogrešnog unosa pojaviće se poruke. U slučaju da preduzetnik obavlja delatnost iz radnog odnosa, u polja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti potrebno je upisati 0, umesto datih vrednosti, i to u oba dela kalkulatora i gornjem i donjem. Pored zajedničkih polja koja se tiču stopa poreza i doprinosa i već su uneta potrebno je uneti mesečnu osnovicu za porez i doprinose iz rešenja Poreske uprave. Naravno potrebno je uneti i prihode, koji ne utiču na računicu, ali postoji godišnja granica prometa prihoda od 6. Ovo polje ne utiče na računanje kalkulatora, već je navedno radi preglednog upoređivanja sa preduzetnicima koji vode poslovne knjige. Preduzetnik — vodi knjige i isplaćuje ličnu zaradu preduzetnika Ovo je glavni deo kalkulatora i potrebno je uneti sva žuta polja. Iznose prihoda i rashoda možete uneti iz bilansa uspeha iz prethodne godine, ili sami proceniti na osnovu vašeg poslovanja. Iz rashoda treba izuzeti troškove doprinosa za preduzetnika, ličnu zaradu preduzetnika, kao i troškove računovođa, jer se oni unose i računaju u donjem delu kalkulatora. Imajte na umu da propisi ne priznaju sve troškove i za poreske svrhe. To je definisano za preduzetnike pored ostalih propisa : - Zakonom o porezu na dohodak građana, - Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva, - Zakonom o računovodstvu, - Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa se utvrđuje svaka tri meseca. Na sledećoj vezi možete Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa se menja jednom mesečno. Na sledećoj vezi možete Lična zarada preduzetnika je zapravo plata koju preduzetnik sam sebi isplaćuje, iako u smislu nije jednaka plati zaposlenog. Lična zarada preduzetnika ne može biti manja od najniže mesečne osnovice za plaćanje doprinosa, niti veća od najviše mesečne osnovice. Kao što se u kalkulatoru vidi, iz lične zarade preduzetnika se pored doprinosa plaća i porez na zaradu po stopi od 10% i na nju se primenjuje poresko oslobođenje kao i za plate zaposlenih. Poresko oslobođenje je utvrđeno Zakonom o porezu na dohodak građana, i menja se jednom godišnje. Novi iznos važi od 1. Na sledećoj vezi možete proveriti trenutni Preduzetnik koji isplaćuje ličnu zaradu preduzetnika plaća još i porez od 10% na dobit, tj. Ovde je bitno znati da se lična zarada preduzetnika priznaje kao trošak samo ukoliko je isplaćena. Pretpostavka je da preduzetnik koji vodi poslovne knjige ima računovođu, te je potrebno uneti i taj trošak u godišnjem iznosu. Takođe je pretpostavka da se trošak za računođu ne razlikuje zbog toga što preduzetnik isplaćuje ili ne isplaćuje ličnu zaradu. U ovom slučaju u prihod koji ulazi u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana, ne ulazi iznos poreskog oslobođenja obračunat prilikom isplate lične zarade preduzetnika, što se vidi u poslednjem delu kalkulatora. Preduzetnik — vodi knjige ali ne isplaćuje ličnu zaradu preduzetnika U ovom delu kalkulatora ne treba unositi ništa. Jedino polje koje je otvoreno za unos je procenjena maksimalna godišnja osnovica za plaćanje doprinosa. To je zvanični podatak koji se objavljuje u Službenom glasniku. Ostala potrebna polja su preuzeta iz srednje kolone prihodi, rashodi, trošak za računovođu. Ono što je karakteristično za ovaj slučaj, a što proizilazi iz poreskih propisa, je to da se u rashode priznaju samo plaćeni doprinosi, ne i obračunati. To pravi računski problem u slučaju kada se u toku godine uplaćuju manje akontacije doprinosa koje se jedino priznaju kao trošak , a to onda utiče na veći iznos dobiti zbog manjih priznatih troškova. Time se stvara velika razlika između iznosa plaćenih akontacija i konačnog zaduženja. Takođe, akontacije za naredni period su veće, što dalje predstavlja finansijski pritisak na preduzetnika. Zato se može učiniti da je našem kalkulatoru netačno utvrđen iznos dobiti u polju 16. U našoj računici je pretpostavljeno da su svi socijalni doprinosi plaćeni u punom iznosu u kom su obračunati za navedenu godinu, i u tom iznosu su priznati kao trošak. Ovo je školski primer, koji je gotovo nemoguće naći u praksi, jer je za knjiženje i konačan obračun na kraju godine potrebno određeno vreme. Zaključak Svako od preduzetnika će sam a uvideti koji izbor je najpovoljniji, a može se i posavetovati sa svojim računovođom ili nekim drugim ko pruža ovakve savete. Kada nije moguće biti paušalac, u slučaju viših nivoa dobiti treba se opredeliti za isplatu lične zarade preduzetnika. U slučaju poslovanja sa gubitkom ili sa minimalnim dobitkom, isplativije je ne isplaćivati ličnu zaradu preduzetnika. Preduzetnik može da se opredeli za isplatu lične zarade do 15. Ljubiša Lazarević prvi put objavljeno 3.
 86. Dakle i ova kategorija poljoprivrednika su preduzetnici i vršiće samooporezivanje. Prema Zakonu o privrednim društvima, raspolaganje imovinom privrednog društva od strane njenih vlasnika kao da je njihova lična smatra se zloupotrebom pravnog lica. Na kraju godine on placa samo porez iz dobiti po stopi od 10%. Lična zarada preduzetnika bruto X X 7. Da li responsible je isplatiti bezgotovinski, na tekuci racun radnika ili u gotovom, ne utice na to da na ukupan iznos isplacene zarade bezgotovinski, u gotovom ili u robi i uslugama mora biti oporezovan porezom na zarade i uz placanje svih propisanih socijalnih dopinosa. Ono što je nedvosmisleno utvrđeno jeste da svi preduzetnici koji vode knjige moraju da primenjuju sistem samooporezivanja. Jedna od osnovnih karakteristika privrednog društva jeste podvojenost imovine društva od imovine vlasnika. Suština ove odredbe je da preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, a samim tim i za samooporezivanje ne može u toku godine da menja princip oporezivanja.
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.